Yosh olimlar kengashi

Yosh olimlar kengashi raisi

PhD, Rahimov Mehriddin Fazliddinovich

Qabul kunlari: Seshanba, Payshanba
Telefon: (8 371) 238-64-58
 

Yosh olimlar kengashi to‘g‘risida ma’lumot:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 30 dekabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademiklari, O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi ilmiy-ishlab chiqarish markazi akademiklari va muxbir a’zolari hamda respublikaning yetakchi olimlari bilan “Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishini ta’minlash, akademik ilm-fanning ta’lim va ishlab chiqarish bilan integratsiyasini kuchaytirish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish va boshqarishni takomillashtirish, fan-ta’lim sohasi kadrlari salohiyatini mustahkamlashda intelektual salohiyatdan foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi mavzuga bag‘ishlangan yig‘ilishining 2017 yil 6 yanvarda tasdiqlangan 1-31-son bayonida belgilangan vazifalar ijrosi, shuningdek, ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish, ilmiy maktablarni yaratish va yosh ilmiy pedagog kadrlar tayyorlashda akademiklarning boy hayotiy tajribasidan foydalanish, ta’lim va ishlab chiqarish hamkorligi va integratsiyasini mustahkamlash, soha korxonalarining ilmiy ishlar bilan shug‘ullanayotgan malakali va salohiyatli mutaxassislariga doktorlik dissertatsiyalari bo‘yicha universitet tomonidan ko‘maklashish hamda birgalikda ilmiy seminarlar o‘tkazish, innovatsion loyihalar va ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish maqsadida universitet qoshida akademiklar, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasi korxona va tashkilotlarining raxbariyati, tajribali mutaxassislar, katta ilmiy xodim-izlanuvchilar, mustaqil izlanuvchilar, magistrant talabalardan iborat “Yosh olimlar kengashi” tashkil etish taklifi ishlab chiqildi.

"Yosh olimlar kengashi" ning 2020 yil uchun ish rejasi 

“Yosh olimlar kengashi” NIZOMI

 

Ilmiy kengash tarkibi:

Ф.И.Ш.

Туғилган йили

Иш жойи ва лавозими

Илмий даражаси ва унвони

1.                   

Рахимов Мехриддин Фазлиддинович  (Раис)

1988 йил

ТАТУ, КТ кафедраси в.б. доценти

PhD

2.                   

 Исломов Шахбоз Зокир ўғли (раис ўринбосари)

1991 йил

ТАТУ, Криптология кафедраси катта ўқитувчиси

PhD

3.                   

Эргашева Камола Холниёз қизи (котиб)

1995 йил

ТАТУ, АХТ 1-курс магистранти

-

4.                   

Раджабов Телман Дадаевич

1934 йил

ТАТУ ЎзР ФА академиги

ф-м.ф.д

5.                   

Абдуллаев Жура Абдуллаевич

1927 йил

ТАТУ ЎзР ФА академиги

т.ф.д

6.                   

Бекмурадов Тўлқин Файзиевич

1935 йил

ТАТУ ЎзР ФА академиги

т.ф.д

7.                   

Камилов Мирзаян Мирзаахмедович

1936 йил

ТАТУ ЎзР ФА академиги

т.ф.д

8.                   

Бекназарова Саида Сафибуллаевна

1986 йил

ТАТУ АВТ кафедра катта ўқитувчиси

т.ф.д.

9.                   

Ташманов Ержан Байматович

1983 йил

ТАТУ, доцент

т.ф.д.

10.               

Керимов Комил Фикратович

 

1984 йил

ТАТУ, ТАД кафедраси мудири

т.ф.н.

11.               

Берданов Улуғбек Абдумурадович

1987 йил

ТАТУ, КТ кафедраси ассистенти

-

12.               

Кучкаров Тимур Атаханович

19889 йил

ТАТУ, КТ кафедраси в.б. доценти

PhD

13.               

Хўжаяров Илёс Шералиевич

1989 йил

ТАТУ, КТ кафедраси ассистенти

-

14.               

Бекмирзаев Обиджон Нуралиевич

1989 йил

ТАТУ, АХТ кафедраси ассистенти

-

15.               

Мухиддинов Муҳриддин Нуриддин ўғли

1991 йил

ТАТУ, ТБТАД кафедраси ассистенти

-

16.               

Файзиева Дилсора Салимовна

1988 йил

ТАТУ, АХТ кафедраси ўқитувчи-стажери

-

17.               

Алябев Иван Валерьевич

1992 йил

ТАТУ, АХТ кафедраси ўқитувчи-стажери

-

18.               

Холимтаева Иқбол Убайдуллаевна

1984 йил

ТАТУ, КДМ кафедраси ассистенти

-

19.               

Мардиев Улуғбек Расулович

1988 йил

ТАТУ, КДМ кафедраси ассистенти

-

20.               

Алланов Ориф Менлимуратович

1988 йил

ТАТУ, КДМ кафедраси ассистенти

-

21.               

Каримов Абдуқодир Абдисаломович

1990 йил

ТАТУ, АХТ кафедраси ўқитувчи-стажери

-

22.               

Олимов Искандар Салимбойвич

1989 йил

ТАТУ, АХТ кафедраси ўқитувчи-стажери

-

23.               

Худойқулов Зариф Туракулович

1988 йил

ТАТУ, Катта илмий-ходим изланувчи

-

24.               

Мурадова А.А.

1982 йил

ТАТУ, ТИ кафедраси ассистенти

-

25.               

Умаров Шухрат Азизжонович

1981 йил

ТАТУ ФФ, Ахборот технологиялари кафедраси катта ўқитувчиси

-

26.               

Раджабов Озод Сатторович

1988 йил

ТАТУ ИТБ бошлиғи

-

27.               

Султанов Жамжид

1987 йил

ТАТУ Халқаро алоқалар бўлим бошлиғи

-

28.               

Тошматов Шунқор Ташпулатович

1986 йил

ТАТУ, Э ва Р кафедраси катта ўқитувчиси

-

29.               

Носиров Хабибулло Хикматулло ўғли

1989 йил

ТАТУ, катта ўқитувчи

PhD

30.               

Пузий Аннастасия

1985 йил

ТАТУ, ТРЭТ кафедраси ассистенти

-

31.               

Исроилов Жамшид Дилшодович

1983 йил

ТАТУ, ассистент

-

32.               

Бобожанова Асал Таиржановна

1991 йил

ТАТУ, ассистент

-

33.               

Шохобиддинов Алишер Шахапиддинович

1980 йил

ТАТУ, ТРЭТ кафедраси катта ўқитувчиси

-

34.               

Хусанов Шерзод Тиркашалиевич

1982 йил

ТАТУ ТТИ кафедра катта.ўқитувчи

-

35.               

Хасанов Фарход Худаярович

1984 йил

ТАТУ Физика кафедра ассистенти

-

36.               

Деҳконов Ойбек Равшанович

1988 йил

ТАТУ ЭТТ кафедра ассистенти

-

37.               

Умирзаков Бахадир Мамадиёрович

1983 йил

 

ТАТУ, МУТ ва Т кафедраси, ассистент

-

38.               

Балтаев Жўшқин Болтабаевич

1986 йил

 

ТАТУ, МУТ ва Т кафедраси, ассистент

-

39.               

Махмудов Салимжон Олимжонович

1988 йил

 

ТАТУ, МУТ ва Т кафедраси, ассистент

-

40.               

Абдуллаев Миржамол Миркамилович

1988 йил

 

ТАТУ, МУТ ва Т кафедраси, ассистент

-

41.               

Қодиров Азамат

Алмат ўғли

1991 йил

 

ТАТУ, МУТ ва Т кафедраси, ассистент

-

42.               

Матқурбонов Дилшод Матқурбон ўғли

1991 йил

 

ТАТУ, МУТ ва Т кафедраси, ассистент

-

43.               

Соатов Ҳ.Ғ.

1987 йил

ТАТУ, ТИ кафедраси ассистенти

-

44.               

Мурадова А.А

1982 йил

ТАТУ, ТИ кафедраси ассистенти

-

45.               

Мадрахимов А.Х.

1989 йил

ТАТУ, ИА кафедраси ассистенти

-

46.               

Дошанова Малика Юлдашевна

1979 йил

ТАТУ, “АТДТ” кафедраси катта ўқитувчи

-