TELEKOMMUNIKATSIYADA BOSHQARUV TIZIMLARINING APPARAT VA DASTURIY TA’MINOTI

 • Asosiy
 • TELEKOMMUNIKATSIYADA BOSHQARUV TIZIMLARINING APPARAT VA DASTURIY TA’MINOTI

Kafedra mudiri:

PhD, dotsent v.b. Akmuradov Baxtiyor Uralovich

Qabul vaqti: Dushanba-Juma (10:00-12:00)
Telefon: (0 371) 238-65-18

Toshkent axborot texnologiyalari universitetining 2016 yil 30 iyundagi Ilmiy kengash majlisining 10(660) sonli bayonnomasi asosida universitetning 2016 yil 5 iyuldagi 834-sonli buyrug‘iga binoan “Telekommunikatsiyada boshqaruv tizimlarining apparat va dasturiy ta’minoti” kafedrasi tashkil etildi. Yangi tashkil etilgan kafedra mudiri lavozimiga t.f.n. dotsent S.S.Parsiyev tayinlandi, hamda 2022 yilning avgust oyigacha kafedrada rahbarlik qildi. 2022 yil sentabr oyidan kafedra mudiri lavozimiga PhD., dotsent v.b. B.U.Akmuradov tayinlandi. Hozirgi vaqtda kafedrada jami 11 nafar professor-o‘qituvchilar faoliyat yuritmoqda. Shulardan: 2 nafari fan doktori, 4 nafari fan nomzodlari (va PhD), 4 nafari katta o‘qituvchi, 1 nafari assistent  lavozimida ishlab kelmoqdalar.

Kafedra tashkil topganidan hozirgi vaqtgacha kafedraning professor-o‘qituvchilari tomonidan ilmiy-tadqiqot, o‘quv-uslubiy ishlar borasida salmoqli yutuqlarga erishilgan. Xususan, U.R.Xamdamov, S.S.Parsiyev, Dj.B.Sultonovlar DSc ilmiy darajasini, hamda M.B.Mirzayeva, J.B.Elov, B.U.Akmuradovlar PhD ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya ishlarini muvaffaqiyatli himoya qildilar. Hozirgi kunda ham kafedra professor-o‘qituvchilari tomonidan ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish va o‘quv adabiyotlarini yaratish bo‘yicha uslubiy ishlar izchil davom ettirilmoqda.   

Kafedrada o‘qitiladigan fanlar

Bakalavriat:

 • Tarmoqni dasturlash asoslari
 • Telekommunikatsiyada dasturlash strukturasi
 • Telekommunikatsiya tarmoqlarini boshqarish asoslari
 • Infokommunikatsiya tizimlari va tarmoqlari

60612000 - Infokommunikatsiya injniringi bakalavriat ta’lim yo‘nalishi

 • Dasturlanuvchi raqamli qurilmalar
 • Mikroprotsessorli tizimlar
 • Infokommunikatsiyada dasturlash
 • Infokommunikatsiya tizimlarini modellashtirish
 • O‘rnatilgan boshqaruv tizimlar
 • Infokommunikatsiya Raqamli qurilmalari.

Magistratura:

 • Tеlеkommunikatsiya axborot tizimlarini loyihalash
 • Telekommunikatsiya dasturiy tizimlari arxitekturasi
 • Tarmoq dasturiy ta’minotini loyihalash

Kafedra professor-o‘qituvchilari

 

 • Abduraxmanov R.P.- t.f.n., professor
 • Mirzayeva M.B. –f.b.f.d (PhD), dotsent v.b.
 • Abbasxonova X. – dotsent
 • Djurayev O.N. – katta o‘qituvchi
 • Abdullayev U.M. – katta o‘qituvchi
 • Axmedova X.X.– katta o‘qituvchi
 • Tojiyeva F.K.– katta o‘qituvchi
 • Xamdamov U.R. –f.d (DSc), professor.
 • Sultonov J.B. –f.d (DSc), dotsent.
 • Elov J.B.– f.b.f.d (PhD), dotsent v.b.
 • Zarmasov E.M. –assistant.

Kafedrada dars mashg‘ulotlarini sifatli tashkillashtirish, amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarini dars jadvaliga mos holda olib borish maqsadida kafedra uchun quyidagi auditoriyalar biriktirilgan.

 • 102A - “Huawei” laboratoriya xonasi
 • 10A - laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlar xonasi
 • 12A - laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlar xonasi
 • 14A - laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlar xonasi
 • 108A - ma’ruza mashg‘ulotlari xonasi
 • 109A - ma’ruza mashg‘ulotlari xonasi
 • 111A – o‘quv laboratoriya xonasi

KAFEDRADA BAJARILGAN DAVLAT GRANTLARI (FUNDAMENTAL, AMALIY, INNAVATSION VA XO‘JALIK)+ LOYIXALARI RO‘YXATI

 1. Ф3-2019080214 «Фавқулодда вазиятларда қўлланилувчи кўп функцияли робот яратиш»(амалий). 2020-2021 йй.
 2. БВ-Атех-2018-251 «Кўзи ожиз шахслар учун компьютер техникасидан фойдаланиш, матнларни ўқиш ва ёзиш имконини берувчи ўзбек тилига асосланган гапирувчи дастурий таъминот ва овоз синтезаторини ишлаб чиқиш» (амалий лойиҳа). 2018-2021  йй.
 3. AKT-A-25 "Фермер хўжаликларининг ёпиқ ер майдонидаги участкаларини масофавий назорат қилиш дастурий маҳсулотни яратиш". 2021-2022 йй.

KAFEDRANING ILMIY USLUBIY ISHLARI

 1. Абдурахманов Р.П. Микропроцессоры // Дарслик –T.: “Aloqachi”. 2021.-264 б.
 2. Абдурахманов Р.П., Тожиева Ф.К. Микропроцессорлар // Дарслик –T.: “Aloqachi”. 2021. -264 б.
 3. Абдурахманов Р.П. // “Модели и методы расчета вероятностно-временных характеристик систем управления трафиком в широкополосных сетях” (Монография).  Т.: “Nihol print” Абдурахманов Р.П. 2021. -216 c.
 4. Абасханова Х.Ю., Мирзаева М.Б., Парсиев С.С. “Mikroprotsessor”(o‘quv qo‘llanma) -T.: “Nihol print” OK, 2021.-200 b.
 5. Хamdamov U.R., Sultonov J.B., Parsiyev S.S., Abdullayev U.M. // Operatsion tizimlar (o‘quv qo‘llanma).-T.: “Nihol print” OK, 2021.-436 b.
 6. Mirzayeva M.B. // "Aloqa tarmog‘ini boshqarishda qaror qabul qilish model va algoritmlari" (monografiya).
 7. Abasxanova X.Yu., Jurayev L.N., Hoshimova F.R. Raqamli texnika (o‘quv qo‘llanma) – MUHR PRESS, 2022. -200 b.
 8. Abasxanova X.Yu. Raqamli texnika (darslik). MUHR PRESS, 2022. -184 b.
 9. Хамдамов У.Р. Параллельная обработка сигналов (o‘quv qo‘llanma). 2022. -234 b.

 

KAFEDRA PROFESSOR-O‘QITUVCHILARI VA ILMIY IZLANUVCHILARINING CHOP ETILGAN MAQOLALAR RO‘YXATI

 1. Нишанбаев Т.Н., Парсиев С.С., Избасаров А.Ф. Проф.Оптимизация структуры сетей специального назначения  Ахборот коммуникация технологиялари ва алоқа ҳарбий институти. Ҳарбий алоқа ва АКТ хабарлари. Илмий услубий журнал Вып. №2 (2) / 2020, с. 100-105.
 2. Нишанбаев Т.Н., Парсиев С.С. Характеристики и математические модели сетей специального назначения. // Журнал Ахбороткоммуникациялар: Тармоқлар, Технологиялар, Ечимлар” Илмий - техник журнали. №4 (40). 2020 й.  – С.12-15.
 3. Khamdamov U., Mukhiddinov M., Akmuradov B., Zarmasov E. A novel algorithm of number to text conversion for uzbek language TTS synthesize International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT 2020). IEEE, 4-6 November 2020, Tashkent Uzbekistan.
 4. АбдурахмановР., Тожиева Ф.К. Моделирование узла доступа мультисервисной сети с учетом самоподобия входящего трафика. Муҳаммад ал-Хоразмий   журнал № 2 (12),  2020 – Б.59-68.
 5. Абдурахманов Р., Тожиева Ф.К. Определение оптимальных режимов функционирования систем управления доступом для обеспечения QoS Муҳаммад ал-Хоразмий журнал № 1 (11), 2020 – Б.36-40.
 6. Акмурадов Б.У. Oʻzbek tilida nutq sintezining semantik tahlilga asoslangan usuli Муҳаммад Ал-Хоразмий авлодлари. Илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнал 3(13)/2020.
 7. Мирзаева М.Б. Communication network reliability evaluation using the simulation approach   Tashkent state technical university. Named after Islam Karimov. “Technical science and innovation” Tashkent-2020, №4(06).
 8. Akmuradov B. U. Nutq sintezatorining oʻzbek tili lotin alifbosidagi elektron matn elementlarini tahrirlash algoritmi . “Mуҳаммад ал-хоразмий aвлодлари”//  Илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнал. № 1(15), 2021. –B. 8 – 16.
 9. Хамдамов У.Р., Акмурадов Б.У., Мухиддинов М.Н., Зармасов Э.М. «eYespeakTTS» – Ўзбек тилидаги матнларни овозли талаффуз қилиш дастурий таъминоти.//DGU 09332. 12.10.2020.
 10. Хамдамов У.Р., Акмурадов Б.У., Мухиддинов М.Н., Зармасов Э.М. « eYespeakSymbols» – Ўзбек тилидаги матнлар таркибидаги белгиларни овозли талаффуз қилиш дастурий таъминоти .// DGU 09530. 30.10.2020.
 11. Парсиев С.С. Алгоритм оптимизации структуры телекоммуникационных сетей по критерию общесетевых приведенных затрат.// DGU 20210. 16.04.21.
 12. Парсиев С.С. Расчет вероятностно-временных характеристик потоков информации в телекоммуникационной сети.// DGU 20211. 16.04.21.
 13. Oybek Djuraev, Utkir Khamdamov, Sabrina Muminkhodjaeva, Ulugbek Abdullaev, Khusniya Akhmedova. An In-Depth Analysis of Automatic Speech Recognition System. International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). 3-5 Nov. 2021, DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670184, Date Added to IEEE Xplore: 17 January 2022.
 14. Mirzayeva M.B. Calculation of the Time Characteristics of Computing Tools of Information Exchange Subsystems of Communication Networks with Considering Device Failure. International Conference on Information Science and Communications Technologies Applications, Trends and Opportunies: ICISCT 2022. Tashkent, 2022. – P.3.
 15. Mirzayeva M.B. Port-Knocking Method For Enhancing Network Security. (Метод Port Knocking для повышения сетевой безопасности). International Conference on Information Science and Communications Technologies Applications, Trends and Opportunies: ICISCT 2022. Tashkent, 2022. – P.3.
 16. Mirzayeva M.B. Axborot-kommunikatsiya tarmoqlarida tarmoq xavfsizligini boshqarish markazlarini qurish usullari va vositalari. Technical sciences №2 (2022) ISSN 2181-9696.

Huawei o‘quv sinfi

111A - O‘quv labaratoriya xonasi

108A - ma’ruza mashg‘ulotlari xonasi