Telekommunikatsiyada boshqaruv tizimlarining apparat va dasturiy ta’minoti

 • Asosiy
 • Telekommunikatsiyada boshqaruv tizimlarining apparat va dasturiy ta’minoti

Kafedra mudiri:

t. f. n, dotsent Parsiyev Saidahad Solihodjayevich

Qabul vaqti: Dushanba-Juma (14:00-16:00)
Telefon: (0 371) 238-65-18

Toshkent axborot texnologiyalari universitetining 2016 yil 30 iyundagi Ilmiy kengash majlisining 10(660) sonli bayonnomasi asosida universitetning 2016 yil 5 iyuldagi 834-sonli buyrug‘iga binoan “Telekommunikatsiyada boshqaruv tizimlarining apparat va dasturiy ta’minoti” kafedrasi tashkil etildi.

Kafedrada o‘qitiladigan fanlar

Bakalavriat:

 • Tarmoqni dasturlash asoslari
 • Telekommunikatsiya tarmoqlarini boshqarish asoslari
 • Telekommunikatsiyada dasturlash strukturasi

60612000 - Infokommunikatsiya injniringi bakalavriat ta’lim yo‘nalishi

 • Raqamli kommutatsiya.
 • Infokommunikatsiya tizimlari va tarmoqlari.
 • Infokommunikatsiya Raqamli qurilmalari.

Magistratura:

 • Tarmoq operatsion tizimlari xizmatlarini boshqarish
 • Tarmoq dasturiy ta’minotini loyihalash

Kafedra professor-o‘qituvchilari

 • Parsiev S.S. - kafedra mudiri t.f.d (DSc). Dotsent.
 • Xamdamov U.R.- t.f.d (DSc), dotsent.
 • Sultonov J.B. - t.f.d (DSc), dotsent.
 • Abduraxmanov R.P.- t.f.n., dotsent.
 • Elov J.B. t.f.b.f.d (PhD), dotsent v.b.
 • Mirzaeva M.B.- t.f.b.f.d (PhD), dotsent v.b.
 • Djuraev O.N. –-katta o‘qituvchi.
 • Abbasxonova X. –-katta o‘qituvchi.
 • Axmedova X.X. - katta o‘qituvchi.
 • Tojiyeva F.K. - katta o‘qituvchi.
 • Abdullaev U.M. - katta o‘qituvchi.
 • Akmuradov B.U.- katta o‘qituvchi.
 • Zarmasov E.- assistant.
 • Narzullayev I.S. – -assistant.

Kafedrada dars mashg‘ulotlarini sifatli tashkillashtirish, amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarini dars jadvaliga mos xolda olib borish maqsadida kafedra uchun quyidagi auditoriyalar biriktirilgan.

 • 102A - “Huawei” laboratoriya xonasi
 • 10A - laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlar xonasi
 • 12A - laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlar xonasi
 • 14A - laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlar xonasi
 • 108A - ma’ruza mashg‘ulotlari xonasi
 • 109A - ma’ruza mashg‘ulotlari xonasi
 • 111A – o‘quv laboratoriya xonasi
 • 222A - ma’ruza mashg‘ulotlari xonasi

KAFEDRADA BAJARILGAN DAVLAT GRANTLARI (FUNDAMENTAL, AMALIY, INNAVATSION VA XO‘JALIK)+ LOYIXALARI RO‘YXATI

 1. Ф3-2019080214 «Фавқулодда вазиятларда қўлланилувчи кўп функцияли робот яратиш»(амалий). 2020-2021 йй.
 2. БВ-Атех-2018-251 «Кўзи ожиз шахслар учун компьютер техникасидан фойдаланиш, матнларни ўқиш ва ёзиш имконини берувчи ўзбек тилига асосланган гапирувчи дастурий таъминот ва овоз синтезаторини ишлаб чиқиш» (амалий лойиҳа) . 2018-2021  йй.

KAFEDRANING ILMIY USLUBIY ISHLARI

 1. Абдурахманов Р.П. Микропроцессоры //Дарслик –T.: “Aloqachi”. 2021.-264 б.
 2. Абдурахманов Р.П., Тожиева Ф.К Микропроцессорлар // Дарслик –T.: “Aloqachi”. 2021. -264 б.
 3. Абдурахманов Р. П.“Модели и методы расчета вероятностно-временных характеристик систем управления трафиком в широкополосных сетях” (Монография).  Т.: “Nihol print” Абдурахманов Р.П. 2021. -216 c.
 4. Абасханова Х.Ю., Мирзаева М.Б., Парсиев С.С. “Mikroprotsessor”(o‘quv qo‘llanma) -T.: “Nihol print” OK, 2021.-200 b.
 5. Хамдамов У., Парсиев С., Султонов Ж., Абдуллаев У.// Operatsion tizimlar (o‘quv qo‘llanma).-T.: “Nihol print” OK,2021.-436 b.

 

KAFEDRA PROFESSOR-O‘QITUVCHILARI VA ILMIY IZLANUVCHILARINING CHOP ETILGAN MAQOLALAR RO‘YXATI

 1. Нишанбаев Т. Н., Парсиев С. С., Избасаров А. Ф. Проф.          Оптимизация структуры сетей специального назначения      Ахборот коммуникация технологиялари ва алоқа ҳарбий институти. Ҳарбий алоқа ва АКТ хабарлари. Илмий услубий журнал Вып. №2 (2) / 2020, с. 100-105.
 2. Нишанбаев С. С., Парсиев С. С. Характеристики и математические модели сетей специального назначения.//Журнал Ахбороткоммуникациялар: Тармоқлар, Технологиялар, Ечимлар” Илмий - техник журнали. №4 (40). 2020 й.  – С.12-15.
 3. Khamdamov U. ,Mukhiddinov M., Akmuradov B., Zarmasov E. A novel algorithm of number to text conversion for uzbek language TTS synthesize International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT 2020). IEEE, 4-6 November 2020, Tashkent Uzbekistan.

    4.АбдурахмановР. ,Тожиева Ф. К. Моделирование узла доступа мультисервисной сети с учетом                 самоподобия входящего трафика. Муҳаммад ал-Хоразмий   журнал № 2 (12),  2020 – Б.59-68.

 1. Абдурахманов Р., Тожиева Ф.К. Определение оптимальных режимов функционирования систем управления доступом для обеспечения QoS Муҳаммад ал-Хоразмий журнал № 1 (11), 2020 – Б.36-40.
 2. Акмурадов Б.У.Oʻzbek tilida nutq sintezining semantik tahlilga asoslangan usuli Муҳаммад Ал-Хоразмий авлодлари. Илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнал 3(13)/2020.
 3. Мирзаева М.Б. Communication network reliability evaluation using the simulation approach   Tashkent state technical university. Named after Islam Karimov. “Technical science and innovation” Tashkent-2020, №4(06).
 4. Akmuradov B. U. Nutq sintezatorining oʻzbek tili lotin alifbosidagi elektron matn elementlarini tahrirlash algoritmi . “Mуҳаммад ал-хоразмий aвлодлари”//  Илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнал. № 1(15), 2021. –B. 8 – 16.
 5. Хамдамов У.Р., Акмурадов Б.У., Мухиддинов М.Н., Зармасов Э.М. «eYespeakTTS» – Ўзбек тилидаги матнларни овозли талаффуз қилиш дастурий таъминоти.//DGU 09332. 12.10.2020.
 6. Хамдамов У.Р., Акмурадов Б.У., Мухиддинов М.Н., Зармасов Э.М. « eYespeakSymbols» – Ўзбек тилидаги матнлар таркибидаги белгиларни овозли талаффуз қилиш дастурий таъминоти .// DGU 09530. 30.10.2020.
 7. Парсиев С. С. Алгоритм оптимизации структуры телекоммуникационных сетей по критерию общесетевых приведенных затрат.// DGU 20210. 16.04.21.

   12. Парсиев С. С. Расчет вероятностно-временных характеристик потоков информации в                   телекоммуникационной сети.// DGU 20211. 16.04.21.

Huawei o‘quv sinfi

111A - O‘quv labaratoriya xonasi

108A - ma’ruza mashg‘ulotlari xonasi