E’LON - ТАКLIFNOMA

ТАКЛИФНОМА

   Сизни Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.13/30.12.2019.Т.07.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарга таклиф этамиз.

   Илмий семинарда Бекмуродов Улуғбек Баҳром ўғлининг 05.01.04 – «Ҳисоблаш машиналари, мажмуалари ва компьютер тармоқларининг математик ва дастурий таъминоти» ихтисослиги бўйича техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган «Интеллектуал мулоқот тизимлари асосида сўровларни яратишга кўмаклашувчи модел, алгоритмлар ва дастурий мажмуаси» мавзусидаги диссертациясининг муҳокамасига бағишланган бўлиб, 2021 йил 13 октябр соат 1600 да ТАТУ А блок, 117 хонада бўлиб ўтади.

 

 

Илмий семинар раиси, проф.                               М.А. Рахматуллаев