Sirtqi ta'lim shakli talabalari uchun bahorgi semestr nazariy o'qish haftaliklari muddatlari:

Sirtqi ta’lim shakli talabalari uchun bahorgi semestr nazariy o‘qish haftaliklari muddatlari:

3-bosqich - 13.02.2023 - 25.02.2023
4-bosqich - 27.02.2023 - 11.03.2023
5-bosqich - 27.02.2023 - 11.03.2023
2-bosqich - 13.03.2023 - 25.03.2023
1-bosqich - 27.03.2023 - 08.04.2023

Даты теоретических учебных недель весеннего семестра для студентов заочной формы обучения:

3 курс - 13.02.2023 - 25.02.2023
4 курс - 27.02.2023 - 11.03.2023
5 курс - 27.02.2023 - 11.03.2023
2 курс - 13.03.2023 - 25.03.2023
1 курс - 27.03.2023 - 08.04.2023