O‘zbek va rus tillari

 • Asosiy
 • O‘zbek va rus tillari

Kafedra mudiri:

Abdullaeva Simela Xristoforovna

Qabul vaqti: Chorshanba, Juma (14:00 – 16:00)
Telefon: (0 371) 238-64-62

        Hozirgi «Oʼzbek va rus tillari» kafedrasi dastlab 1955-1980 yillar «Rus va chet tillari» kafedrasi nomi bilan, 1980 yili «Chet tillar» kafedrasi tashkil etilishi natijasida tillar kafedrasi va 1989 yili oʼzbek tiliga davlat maqomi berilgandan soʼng 1990-1991 oʼquv yilidan boshlab “Oʼzbek va rus tillari» kafedrasi deb yuritila boshlandi. Kafedraga 1955-1971 yillar davomida M.E.Krukovskaya-Runskaya mudirlik qilgan. «Oʼzbek va rus tillari» kafedrasiga katta oʼqituvchi А.E.Sviridova (1971-1975), filologiya fanlari nomzodlari, dotsentlar O.E.Kostromina (1975-1980), V.M.Аbdullaev (1980-1991), N.K.Yakubova (1991-2003) mudirlik qildilar. Hozirgi vaqtda kafedrani dotsent S.X.Аbdullaeva boshqarmoqda.
1986 yildan chet ellik talabalarni rus tiliga oʼrgatish uchun kafedra tarkibida rus tili oʼqituvchilari maxsus guruhi tashkil etildi. Bu guruhga katta oʼqituvchi I.M.Аbakova rahbarlik qildi. Bu guruh katta oʼqituvchilardan R.S.Xalimova, L.D.Xasanova, L.X.Xamdam-Zoda faol ishlab, 25 mamlakatdan kelgan chet ellik yoshlarga rus tilidan bilim berdilar.
   Kafedra oʼqituvchilari talabalar orasida tarbiyaviy va maʼrifiy ishlar olib borishda faol qatnashib kelmoqdalar. Ular tomonidan oʼzbek va rus yozuvchi hamda shoirlari hayoti va ijodiga bagʼishlangan uchrashuvlar, adabiy kechalar, til bayramlari oʼtkaziladi.
Kafedra oʼqituvchilari taʼlimning kredit tizimi sharoitida akademik yozuv va rus tili fani boʼyicha oʼquv mashgʼulotlari olib boradilar. Universitetda faoliyat yuritayotgan Belorussiya qoʼshma fakulьtetiga kafedra oʼqituvchilari rus tili fanidan mashgʼulot olib boradilar.
Hozirgi vaqtda kafedrada kafedra mudiri, 3 dotsent, 3 katta oʼqituvchi, 3 assistent faoliyat yuritmoqda. Kafedra oʼqituvchilari OʼzFА, Til va adabiyot instituti, Oʼzbekiston Milliy universiteti, Oʼzbekiston Davlat jahon tillari universiteti va Toshkent oliy pedagogika instituti bilan doimiy aloqa oʼrnatganlar.
   Kafedra oʼqituvchilari «Telekommunikatsiya va axborot texnologiyalari yoʼnalishlariga oid leksikani oʼrganish va uni oʼquv jarayonida qoʼllash usullari» mavzusida ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar. Pedagogika fanlari nomzodiga daʼvogarlar katta oʼqituvchi S.X.Аbdullaeva, assistent N.P.Medentseva, filologiya fanlari nomzodiga daʼvogar А.U.Yuldashevlar oʼzlarining dissertatsiya mavzularini tasdiqlatib, uning ustida ish olib bormoqdalar.

Kafedrada o‘qitiladigan fanlar

Bakalavriat:

 • Akademik yozuv
 • Akdemicheskoye pismo
 • Russkiy yazik kak inostranniy

Kafedra professor-o‘qituvchilari

 • Abdullaeva Simela Xristoforovna - kafedra mudiri,PhD
 • Zaynutdinova Dinora Talatovna- p.f.n, dotsent
 • Dospanova Dilyara Urakbaevna - f.f.n, dotsent
 • Gayubova Komila Anvarovna - katta o‘qituvchi
 • Yulanova Nargiza Davlatovna - katta o‘qituvchi
 • Allanyazov R.B. - assistent
 • Rahimova Nargiza Xamidullaevna - assistent
 • Medentseva Natalya Petrovna - assistent
 • Yuldashev Aziz Uzgenovich - assistent
 • Xaitbayeva Nazokat Adilbek qizi - stajyor

Kafedradaning ilmiy faoliyati

Kafedra o‘qituvchilari “Теория и практика обучения узбекскому и русскому языкам в техническом вузе”  mavzusida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Kafedra ilmiy tatqiqotlarni mustaqil izlanivchilar olib borishadi:  Medentseva N.P. 4 monografiya nashr qilingan:

 • Абдуллаева С.Х. Лексика инфокоммуникационных технологий как предмет изучения в неязыковых вузах Узбекистана
 • Ахмедова М.Х. Система ситуативно-коммуникативных упражнений, как лингвометодическая основа развития речи устной русской учащихся
 • Доспанова Д.У. Специфика организации антропонимов в узбекском и каракалпакском языках
 • Юланова Н.Д. Ассиметрия гендерных отношений в лексике русского и узбекского языков.

Kaferda o‘qituvchilari tomonidan OAK e’tirof etilgan jurnallarda hamda xorijiy ilmiy jurnallarda ilmiy maqolalar chop etilgan:

Abdullayeva S.X.

 1. Семантическое поле лексики и терминологии по светотехнике. Журнал «Молодой ученый» № 11 (145) март, 2017
 2. Семантическое поле как принцип развития коммуникативного вектора в профессиональной речи. Журнал «Молодой ученый» № 11 (145) март, 2017
 3. Коммуникативные потребности и мотивация при обучении языку специальности. научный журнал ELM VE TEHSIL MESELELERI – Азербайджан 2018
 4. Дидактические принципы и задачи при изучении языка специальности. Хорижий Филология Самарканд, 2018 №4
 5. Развитие инновационной деятельности в вузах Республики Узбекистан» «Вестник ТУИТ».№5
 6. «Интегративное медиаобучение русскому языку» Журнал «Преподавание языка и литературы».
 7. Терминологическая лексика ИКТ как продуктивный подкласслексической системы / «Вестник Каракалпакского госуниверситета им. Бердаха» (ВАК) 2021 №1 (50) стр.184-187

Dospanova D.U.

 1. Изменения в системе антропонимов в узбекском и каракалпакском языках в конце ХХ – начале XI века». Научный журнал «Молодой ученый», №14(148), апрель 2017 год. (г.Казань, Россия). С.710-712
 2. «Антропонимы и некоторые аспекты их изучения». Научный журнал «Молодой ученый», №14(148), апрель 2017 год. (г.Казань, Россия). С.712-714
 3. The specifics of teaching audition in teaching foreign languages. Journals Scientific Journals in Paleantology and Egyptology Vol.18 №7 (2021) P.1877-1888

Yulanova N.D.

 1. “Место и роль грамматики на начальном  этапе обучения русскому языку ”  “Вестник современной  науки”  jurnali,  №12/II,  Rossiya.Volgograd, 2017, 85-87  betlar.
 2. «Работа над лексикой  на продвинутом этапе обучения» «К вопросу об  учебной  лексикографии».”Молодой учёный” jurnali, №25 (129) . декабрь, Rossiya. 2016 y,700-702  betlar nomli maqolalar bilan qatnashdim
 3. Диалектные особенности вспомогательных глаголов узбекского языка”.  “Вестник современной науки” jurnali,  №4/II,  Rossiya.Volgograd, 2017,  -  betlar
 4. Ассоциативный эксперимент при изучении языка. ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ЖУРНАЛ  № 1(16) 2018 г. стр.51-53

Gayubova K.A.

 1. «Работа  над  лексикой  на  продвинутом  этапе  обучения» “Молодой учёный” jurnali, №  25(129), Rossiya. 2016 y, 686-688  betlar
 2. «Стили, формы и типы речи» Вестник современной  науки  jurnali,  №12,  Rossiya.Volgograd, 2017, 38-42 betlar
 3. «Диалектные особенности вспомогательных глаголов узбекского языка» “Вестник современной  науки”   jurnali,    №/II,  Rossiya.Volgograd, 2017,  -  betlar

Kafedra o‘qituvchilari konferensiyalar va seminarlarda ishtirok etishgan:

O‘zbek va rus tillari bo‘yicha talabalar malaka va ko‘nikmalarini chuqurlashtirish   maqsadida  kafedra o‘qituvchilari  metodik ishlarni  faol ravishda  amalga oshirmoqdalar.

Quyidagi  o‘quv va o‘quv – uslubiy qo‘llanmalari ishlab chiqilgan:

 1. Ахмедова М.Х., Гаюбова К.А. Ўзбек тили (ўқув қўлланма).
 2. Ахмедова М.Х. “Нутқ маданияти ва профессионал нотиқлик” (услубий  қўлланма).
 3. Абдуллаева С.Х., Доспанова Д.У., Носиров Л.Х. “Академическое письмо” методические указания.
 4. Рахимова Н.Х., Юлдашев А.У. “Русский язык” методические указания.
 5. Ахмедова М.Х, Гаюбова К.А., Юланова Н.Д. «Академик ёзув» услубий кўрсатма.
 6. Абдуллаева С.Х., Доспанова Д.У. “Академическое письмо” (учебное пособие.
 7. Рахимова Н.Х., Юлдашев А.У. “Русский язык как иностранный” методические указания.
 8. Меденцева Н.П. Методическое пособие для учащихся академических лицеев “Устное народное творчество”.

Hozirgi paytda kafedrada TATU barcha yo‘nalish talabalari uchun masofaviy ta’lim shakli uchun kontent tayyorlanib borilmoqda. Kafedra o‘qituvchilari  texnik oliygohlarda  tillarni o‘qitish nazaryasi va amaliyoti sohasida  ilmiy-tadqiqotlar olib bormoqda.  O‘quv jarayoniga infokommunikatsion texnologiyalar qo‘llangan  pedagogik texnologiyalar tadbiq etilmoqda.

Hozirgi paytda kafedrada TATU barcha yo‘nalish talabalari uchun “Интегративный курс русского языка” o‘quv–uslubiy qo‘llanmasi  tayyorlanib, chop etilmoqda. Kafedra o‘qituvchilari  texnik oliygohlarda  tillarni o‘qitish nazaryasi va amaliyoti sohasida  ilmiy-tadqiqotlar olib bormoqda.  O‘quv jarayoniga infokommunikatsion texnologiyalar qo‘llangan  pedagogik texnologiyalar tadbiq etilmoqda.

Litseylar bilan hamkorlik

Kafedra litsey va kollejlar bilan hamkorlikni faol olib bormoqda. Ular bilan birgalikda ochiq mashg‘ulotlar, ilmiy va metodik seminarlar, buyuk allomalarga bag‘ishlangan ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar o‘tkazilmoqda.

Kafedraning ma’naviy-ma’rifiy ishlari

Kafedra o‘qituvchilari TATUda ma’naviy – ma’rifiy va tarbiyaviy ishlarda faol ishtirok etmoqdalar. Har yili o‘zbek va rus tillarida adabiy kechalar, shoir va yozuvchilarning  hayoti va  ijodiga bag‘ishlangan  tadbirlar, bundan tashqari turli dolzarb mavzular bo‘yicha insholar ko‘rik tanlovlari ham o‘tkazib kelinmoqda.

2021 yil 9 fevral kuni universitet kichik majlislar zalida TATU- BDIRU fakulteti dekani Yu.V.Pisetskiy, dekan muovini K.A.Votinov va “O‘zbek va rus tillari ” kafedrasi o‘qituvchilari hamda talabalari ishtirokida g‘azal mulkining sultoni, buyuk ajdodimiz Alisher Navoiyning 580-yillik tavallud kuniga bag‘ishlangan ma’anaviy-ma’rifiy tadbir bo‘lib o‘tdi.

Bundan tashqari Xabar gazetasida kafedra katta o‘qituvchisi Nosirov Latif Xayrulayevich tomonidan (№5(1497) 5 fevral) “Madaniyat va ma’naviyatning so‘nmas yulduzi” nomli  maqolasi chop etildi.

2021 yil 12 fevral kuni kafedra o‘qituvchilari tomonidan “Buyuk sarkarda va shoir Zaxriddin Muhammad Bobur tavallud topganligining  538 yilligiga bag‘ishlangan tadbir TATU talabalar turar joyida o‘tkazildi. Tadbirda talabalar turar joyida yashayotgan talabalar faol ishtirok etishdi.

2021 yil 20 oktabr kuni TATU Majlislar kata zailda “Til – millat ko‘zgusi” mavzusida ma’naviy-ma’rifiy tadbir o‘tkazilgan.

2021 yil 1 noyabr kuni TATU talabalari bilan Adiblar hiyobonida badiiy kecha o‘tkazildi. Bunda kafedra a’zolari va talabalar ishtirok etishdi.