Oldingi imtihonlar

TАTUga yoʼnalishlar boʼyicha oʼtish ballari (kunduzgi) (2021-2022)

Yoʼnalish shifri

Taʼlim yoʼnalishlarining nomi

Davlat granti

Toʼlov-kontrakt

Oʼzbek

Rus

Oʼzbek

Rus

Maks.

Min.

Maks.

Min.

Maks.

Min.

Maks.

Min.

Kunduzgi bo‘lim

1

5232800

Elektron tijorat

179,92

165,9

164,85

152,25

154,35

127,05

149,1

123,9

2

5234100

Raqamli iqtisodiyot

178,5

174,3

155,4

155,4

171,5

138,6

151,2

133,55

3

5312600

Mexatronika va robototexnika

168,0

141,75

129,15

82,95

130,2

88,2

80,85

73,5

4

5330300

Аxborot xavfsizligi

182,7

168,0

168,0

138,6

166,95

124,95

133,35

101,85

5

5330501

Kompyuter injiniringi

180,6

160,65

148,05

120,75

159,6

112,35

116,55

91,35

6

5330502

АT-servis

180,6

160,65

142,8

118,65

157,5

112,35

117,6

94,5

7

5330503

Multimedia texnologiyalari

164,85

145,95

116,55

106,5

138,6

95,55

102,9

80,85

8

5330600

Dasturiy injiniring

191,99

168,0

163,8

131,25

166,95

123,9

130,2

92,4

9

5330700

Sunʼiy intellekt

172,67

160,6

166,95

133,35

159,6

119,7

126,6

81,9

10

5350101

Telekommunikatsiyalar

173,25

142,8

140,7

93,45

142,49

92,4

88,2

69,3

11

5350102

Teleradioeshittirish

160,65

105,0

94,5

79,8

99,75

71,4

78,75

65,1

12

5350103

Mobil tizimlar

175,35

150,15

131,25

88,2

147,0

111,3

84,15

72,45

13

5350201

Аudiovizual texnologiyalar

159,6

133,35

140,7

73,5

131,25

92,4

67,2

60,9

 

TАTUga yoʼnalishlar boʼyicha oʼtish ballari (kunduzgi) (2021-2022)

Yoʼnalish shifri

Taʼlim yoʼnalishlarining nomi

Davlat granti

Toʼlov-kontrakt

Oʼzbek

Rus

Oʼzbek

Rus

Maks.

Min.

Maks.

Min.

Maks.

Min.

Maks.

Min.

Kunduzgi boʼlim

14

5350202

Telestudiya tizimlari va ilovalari

156,45

128,1

117,6

82,95

127,05

86,1

80,85

71,4

15

5350300

Iqtisodiyot va menejment

182,7

172,2

168,0

158,55

163,1

138,6

144,9

135,45

16.

5350400

Kasb taʼlimi

165,9

137,55

101,85

87,15

135,45

108,15

84,0

73,5

17.

5350500

Pochta aloqasi texnologiyasi

133,35

92,4

100,8

78,75

90,3

73,5

75,6

68,15

18.

5350600

Kutubxona-axborot faoliyati

148,05

130,2

150,15

103,95

127,5

103,95

91,35

76,65

19.

5330000

Infokommunikatsiya injiniringi

167,84

86,1

88,2

73,5

84,0

56,7

64,1

57,75

20.

5330100

Kiberxavfsizlik injiniringi

174,3

160,65

153,3

148,05

158,55

144,9

120,75

97,81

 

TАTUga yoʼnalishlar boʼyicha oʼtish ballari (sirtqi) (2021-2022)

Yoʼnalish shifri

Taʼlim yoʼnalishlarining nomi

Toʼlov-kontrakt

Oʼzbek

Rus

Maks.

Min.

Maks.

Min.

1

5232800

Elektron tijorat

172,2

123,9

159,6

116,55

2

5330300

Аxborot xavfsizligi

173,25

121,8

144,9

85,05

3

5330501

Kompьyuter injiniringi: kompьyuter injiniringi

151,2

113,4

93,45

85,05

4

5330502

Kompьyuter injiniringi: АT-servis

140,7

112,35

130,41

84

5

5330503

Kompьyuter injiniringi: multimedia texnologiyalari

136,5

93,45

127,95

82,95

6

5350101

Telekommunikatsiya texnologiyalari: telekommunikatsiyalar

144,9

96,6

87,25

81,9

7

5350102

Telekommunikatsiya texnologiyalari: teleradioeshittirish

110,25

92,4

79,8

74,55

8

5350103

Telekommunikatsiya texnologiyalari: mobil tizimlar

141,75

91,35

87,15

77,7

9

5350400

Аxborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb taʼlimi

127,5

88,2

107,1

79,8

10

5350600

Kutubxona-axborot faoliyati

127,05

99,75

98,7

79,8