Moliyaviy hisobot

2021-yil III-chorak bo‘yicha TATU va uning hududiy filiallari moliyaviy hisobotlari
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Yuklab olish
TATU Farg‘ona filiali Yuklab olish
TATU Nukus filiali Yuklab olish
TATU Qarshi filiali Yuklab olish
TATU Samarqand filiali Yuklab olish
TATU Urganch filiali Yuklab olish
2021-yil III-chorak bo‘yicha TATU va uning hududiy filiallari budjet mablag‘lari hisoboti
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU (2PF) Yuklab olish
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU (4PF) Yuklab olish
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU (Budjet) Yuklab olish
2021-yilning III-choragida amalga oshirilgan Davlat xaridlari bo‘yicha hisoboti
2021-yilning III-choragida amalga oshirilgan Davlat xaridlari Yuklab olish
2021-yil II-chorak bo‘yicha TATU va uning hududiy filiallari moliyaviy hisobotlari
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Yuklab olish
TATU Farg‘ona filiali Yuklab olish
TATU Nukus filiali Yuklab olish
TATU Qarshi filiali Yuklab olish
TATU Samarqand filiali Yuklab olish
TATU Urganch filiali Yuklab olish
2021-yil II-chorak bo‘yicha TATU va uning hududiy filiallari budjet mablag‘lari hisoboti
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU (2PF) Yuklab olish
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU (4PF) Yuklab olish
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU (Budjet) Yuklab olish
2021-yilning II-choragida amalga oshirilgan Davlat xaridlari bo‘yicha hisoboti
2021-yilning II-choragida amalga oshirilgan Davlat xaridlari Yuklab olish
2021-yil I-chorak bo‘yicha TATU va uning hududiy filiallari moliyaviy hisobotlari
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Yuklab olish
TATU Farg‘ona filiali Yuklab olish
TATU Nukus filiali Yuklab olish
TATU Qarshi filiali Yuklab olish
TATU Samarqand filiali Yuklab olish
TATU Urganch filiali Yuklab olish
2021-yil I-chorak bo‘yicha TATU va uning hududiy filiallari budjet mablag‘lari hisoboti
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU (2PF) Yuklab olish
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU (4PF) Yuklab olish
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU (Budjet) Yuklab olish
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU va uning hududiy filiallari (Jamlanma) Yuklab olish
2021-yilning I-choragida amalga oshirilgan Davlat xaridlari bo‘yicha hisoboti
2021-yilning I-choragida amalga oshirilgan Davlat xaridlari Yuklab olish