Markazlar va bo‘limlar

Bo‘limlar

Ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi

Texnologiyalar transferi, inkubatsiya va akseleratsiya bo‘limi

Axborot tizimlarni qo‘llab quvatlash bo‘limi

IT Infrastrukturani qo‘llab-quvvatlash bo‘limi

Elektr va muqobil energiyalar xizmat ko‘rsatish bo‘limi

Telefon aloqalariga xizmat ko‘rsatish bo‘limi

Birinchi va ikkinchi bo‘lim

Boshqarmalar

O‘quv-uslubiy boshqarma 

Xo‘jalik boshqarmasi

Hududiy o‘quv muassasalari boshqarmasi

Tashkiliy nazorat boshqarmasi