Department of Internal Control and Monitoring

 • Home
 • Department of Internal Control and Monitoring

 

Head of the department:

Juraev Laziz

Office hours: Monday, Wednesday, Friday (15:00 – 17:00)
Telephone: (0 371) 238-65-62

Department of internal control and monitoring was founded with the aim of controlling the implementation of the tasks indicated by the National Program of Training Personnel, execution of regulatory documents and methodological instructions, as well as timely implementation of orders and decrees throughout the university. The department works in accordance with the statute number 207 of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan on August 29, 2001, on monitoring the implementation of the National Program of Training Personnel, the charter of TUIT, and the statute of the department. The department monitors the implementation of the National Program of Training Personnel at the university, and controls the execution of orders and decrees in areas such as academics, methodology, spiritualism, scientific research, discipline, qualification and retraining of personnel, and the completion of regulatory documents in the sphere of education. The department of internal control and monitoring is directly governed by the rector.

Main tasks of the department:

 

 • universitetda O‘zbekiston Respublikasining oliy ta’limga oid qonunlari, vazirlikning Hay’at qarori, buyruqlari va boshqa hujjatlarini, shuningdek universitet ichki buyruqlari va qarorlarining bajarilish monitoringini olib borish;
 • universitet professor-o‘qituvchilar va o‘quv-yordamchi hodimlar tarkibi ichki inspeksiyasini tashkil qilish va o‘tkazish;
 • kadrlar tayyorlash sifati va ta’lim oluvchilarning yuksak tayyorgarlik darajasiga nisbatan qo‘yiladigan zarur talablarni belgilab beruvchi davlat ta’lim standartlariga va boshqa me’yoriy hujjatlarga amal qilinish nazoratini va monitoringini olib borish;
 • universitetda ta’lim standartlarini joriy etish masalalari bo‘yicha filiallar, fakultetlar, kafedralar va boshqa tarkibiy blinmalarga amaliy va uslubiy yordam ko‘rsatish;
 • universitetni boshqarish organlariga ta’lim jarayonini isloh qilish va takomillashtirish bo‘yicha tahliliy materiallar va takliflar tayyorlash;
 • universitet bo‘yicha buyruqlar ijrosi nazoratini olib borish;
 • universitet va uning filiallarida o‘quv jarayonini tahlil qilish asosida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha bo‘linmalarga amaliy va uslubiy yordam ko‘rsatish;
 • professor-o‘qituvchilar faoliyatini baholashning reyting usullarining tadbiq etilishini amalga oshirishda ishtirok etish.
 • kamchiliklar va muammolarni bartaraf va xal qilish bo‘yicha aniq takliflarni universitet rahbariyatiga taqdim etish.
 • universitet va unga tegishli ta’lim muassasalarida (filiallar, litseylar va boshqalar) ta’lim standartlariga hamda ta’limga oid me’yoriy hujjatlarga amal qilinishini tekshirish;
 • universitetda va unga tegishli ta’lim muassasalarida bo‘ladigan barcha turdagi kengash ishlarida ishtirok etish;
 • o‘quv yurti faoliyati bo‘yicha filiallar, fakultetlar, kafedralar va boshqa tarkibiy bo‘linmalardan o‘z hizmat vazifalarini bajarish uchun kerakli hujjatlarni talab qilish va masalaga oid mutaxassislarni jalb qilish;
 • kurs loyiщasi (ishlari)ni, bitiruv malakaviy ishlarni hamda magistrlik dissertatsiyasini himoya qilish, davlat atestatsiyalarining o‘tkazilishini hamda barcha turdagi nazariy va amaliy mashg‘ulotlarni ko‘rib chiqish;
 • o‘z huquqi doirasidagi masalalarni joylarda o‘rganish uchun belgilangan tartibda universitetning malakaviy professor-o‘qituvchilari va xodimlarni jalb qilgan holda guruhlar tuzish.