Birinchi kurs ma'lumotnomasi

  • Asosiy
  • Birinchi kurs ma'lumotnomasi

Yo'riqnomada Toshkent axborot texnologiyalari universiteti (TATU) ning tarkibi, boshqaruv tizimi, fakultetlari, filiallari, tahsil olayotgan yoshlarning barkamol inson bo‘lib yetishuvi uchun zarur bo‘lgan yuksak insoniy fazilatlar, talabalarning yurish-turish qoidalari, salomlashish odobi, kiyinish madaniyatiga doir ma’lumotlar berilgan.

Birinchi kurs talabalari uchun yo'riqnoma