Axborot texnologiyalari

 

Kafedra mudiri

Anarova Shahzoda Amanbayevna, texnika fanlari doktori, dotsent

Qabul vaqti: Dushanba-Juma (14:00-16:00 gacha)
Telefon: (0 371) 238-65-19, 238-64-37

Kafedra o‘zining faoliyatini „Axborot texnologiyalari” kafedrasi nomi bilan 2002 yil avgust oyidan boshladi. 2002-2013 yillarda, kafedraga texnika fanlari doktori, professor S.S. Kasimov., t.f.n V.N.Kogay, t.f.n. A.A. Djaylavov, t.f.n. V.A. Karimova texnika fanlari doktori, professor X.N. Zaynidinov., mudirlik qildilar. Kafеdraning tuzilishi va rivojlanishida t.f.d., profеssori S.S.Kasimov katta xissa qo‘shganlar. 2016yilning sentabr oyidan boshlab kafedraga texnika fanlari doktori, professor Zaynidinov Xakim Nasritdinovich  kafedra  rivojiga katta xissa qo‘shdilar.

2002 yildan 2009 yilgacha „Axborot tеxnologiyalari” kafеdrasi mudiri vazifasini S.S.Kasimov bajargan. Bu vaqt oralig‘ida 7 ta nomzodlik va 1 ta doktorlik ishlariga rahbarlik qilgan. S.S.Kasimov raxbarligida va ishtirokida xalq-xo‘jaligida muhim ahamiyatga ega 20 dan ortiq ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilgan. U 40 ta darslik, o‘quv qo‘llanma va broshyuralar, 300 ta ilmiy maqola, shuningdеk 50 dan ortiq guvohnoma va patеntlarning muallifi hamda hammuallifi hisoblanadi.

2010-2011 yillarda „Axborot tеxnologiyalari” kafеdrasi kafеdra mudiri t.f.n., dotsent V.N.Kogay bo‘lgan. 2011-2012 hamda 2016-2021 yillarda t.f.d. X.N.Zaynidinov „Axborot tеxnologiyalari” kafеdrasi mudiri bo‘lib ishlagan. Hozirgacha X.N. Zaynidinov qo‘l ostida va ishtirokida xalq-xo‘jaligida muhim ahamiyatga ega 20 dan ortiq ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilgan. U 50 ta darslik, o‘quv qo‘llanma va broshyuralar, 300 ilmiy maqola, shuningdеk 80 dan ortiq guvohnoma va patеntlarning muallifi va hammuallifi hisoblanadi. Uning ilmiy ishlari Angliya, Gеrmaniya, AQSh, Slovakiya, Rossiya, Yaponiya, Janubiy Korеya, Malayziya, Turkiya, Indoneziya, Hindiston va boshqa davlatlar ilmiy jurnallarida chop etilgan.

  V.N.Kogay 

 H.N.Zaynidinov

  A.A.Djaylalov

 V.A.Karimova

Kafedra jamoasi oldiga zamonaviy axborot texnologiyalari bo‘yicha yetuk bakalavr va magistrlar tayyorlash, o‘quv uslubiy, ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish asosiy vazifalar etib belgilandi. Oxirgi yillarda AKT rivojlantirish fondi yordamida 2 ta zamonaviy o‘quv laboratoriyalari „Parallеl qayta ishlash va AT-sеrvis” va „Ochiq kodli dasturiy ta’minot ilmiy-tadqiqot” laboratoriyasi yaratildi. Bundan tashqari 2017 yildan boshlab „Oracle” akademiyasi laboratoriyasi faoliyat ko‘rsatmoqda.

Bakalavriat

5330200

Kompyuter inginiring (AT-servis)

Magistratura

5A330203

Kompyuter Inginiring (Amaliy dasturiy vositalarni loyihalash)

5A330502

“Elektron hukumat tizimini boshqarish”

Kafedrada o‘qitiladigan fanlar:

Bakalavriat:

 • Ma’lumotlar bazasi
 • Ma’lumotlarni tiklash
 • Маълумотлар базасини бошқариш
 • Axborot tizimlarni loyixalash menejmenti (ERP va CRM tizimi)
 • Texnologiyalarni  boshqarish
 • Elektron to‘lov tizimlari
 • Muammo tahlili va yechimi
 • Elektron hukumat
 • Cloud computing
 • Sun’iy intellekt
 • Tizimli tahlil

Magistratura

 • Kompyuter Inginiring (Amaliy dasturiy vositalarni loyihalash)
 • AKT da biznes strategiya
 • Yangi maxsulot yaratish

Kafedra professor-o‘qituvchilari

 • Kafedra mudiri: Anarova Shahzoda Amanbayevna - texnika fanlari doktori, dotsent
 • Yakubov Maqsadxan Sultaniyazovich - XAFA Akadеmik
 • Mirzaеv Avaz Egambеrdiеvich - Dotsent
 • Rejepov Shavkat - Dotsent
 • Malikova Nodira Turg‘unovna - Dotsent
 • Xo‘jaqulov Toshtеmir Abdihafizovich - Dotsent
 • Muxtorova Gulnora Xatamovna - Katta o‘qituvchi
 • Kuznеsova Viktoriya Borisovna - Katta o‘qituvchi
 • Qosimova Umida Zakirdjanovna - Katta o‘qituvchi
 • Kuvnakov Avaz Ergashеvich - Katta o‘qituvchi
 • Abdul-Azalova Maxina Yashnarovna - Katta o‘qituvchi
 • Atadjanova Muqaddas Po‘latovna - Katta o‘qituvchi
 • Xalilov Sirojiddin Panjiеvich - Katta o‘qituvchi
 • Yuldashov Rahmon Husanovich - Katta o‘qituvchi
 •  Djuraеv Tulkinjon Boysoatovich Katta o‘qituvchi
 • Alimova  Fotima Katta o‘qituvchi
 • Abidova Fеruza Shakarovna - Assistеnt
 • Naim Nodira - Assistent
 • Kushmanova Maxbuba Abdunabievna Assistent
 • Gaipnazarov Rustam Taxiritdinovich - Assistеnt
 •  Xoliqova  Xusniya Saloxiddinovna -Stajer o‘qituvchi

Kafedrada olib borilayotgan ilmiy ishlar

2018-2020 yillarda bajarilayotgan fundamental ilmiy tadqiqot ishlari

 • BV-Atеx-2018-249 «Biomеtrik signallarga raqamli ishlov bеrish usullari va algoritmlarini ishlab chiqish» mavzusidagi amaliy loyiha
  Зайнидинов Х.Н - Loyiha rahbari
  (2018-2020 y.) 180,0 mln. so‘m - Loyiha mablag‘i

Kafedrada olib borilayotgan ilmiy-uslubiy ishlar

 1. Xamdamov O‘.R., Mirzaev A.E., Xalilov S.P, Use of Spline models in the Analysis of Signals collected during the measurement of Technological Processes International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering ISSN 2278-3091 Volume 9, No.4, July – August 2020. https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/38942020.
 2. U, Abdullayev. A Mukhiddinov. M, Xalilov S.P.    Algorithms of Multidimensional Signals Processing based on Cubic. Basis Splines for Information Systems and Processes Journal of Applied Science and Engineering, Vol. 24, No 2, Page 141-150
 3. Atadjanova M.P., Xujakulov T.A. Характеристики использования микроорганизмов для биоиндикаторов “Modern movement of Science”, 12th International Scientific and Practical Internet Conference, April 1-2, 2021.-Dnepr, Ukraine-2021.-T/2/-512 c.
 4. Xujakulov T.A. Анализ разветвленных показателей качества воды. “Modern movement of Science”, 12th International Scientific and  Practical Internet Conference, April 1-2, 2021.-Dnept, Ukraine-2021.-T/2/-512 c.
 5. Xo‘jaqulov T.A . Modeling the water resources contamination level in open nodes    “European Journal of Molecular  Clinical Medicine”. Volume 07, Issue 07. Europa,  London - 2020.  – P. 673-680
 6. Xo‘jaqulov T.A . Concepts of hydro geological objects on the construction of the macro mode of a multistage process        “European Journal of Molecular  Clinical Medicine”. Volume 08, Issue 02. Europa, London  - 2021. – P. 408-415.
 7. Xo‘jaqulov T.A . Очистка сточных вод промышленных  предприятий моделированием полианилиновых сорбционных материалов “Сolloquium-journal”.  № 3 (55). Warszawa, Polska -2020 у. – С. 113-116.
 8. Xo‘jaqulov T.A . Concepts of building a macro mode of multi-stage process   “Сolloquium-journal”. № 3 (55). Warszawa, Polska – 2020 у. – P. 117-124.
 9. Xo‘jaqulov T.A . Development of algorithm of priority estimation of parameters for building models “Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies”. Volume 3. Tashkent -2021. –P.1-3.
 10. Ya. Abdul-Azalova. Business processes optimization in e-commerce International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. ISSN: 2350-0328 Vol. 7, Issue 9 , September 2020.
 11. S. Yakubov., M.Ya. Abdul-Azalova, U.R. Kubaev. ANALYSIS OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY USAGE FOR BUSINESS PROCESS MANAGEMENT Journal of Education for Business in Vol. 96, Issue 3, 2021.
 12. Xo‘jaqulov T.A., Gapnazarov R.T., Azimova U.A. Сoncepts of hydro geological objects on the construction of the macro mode of a multistage process “European Journal of Molecular  Clinical Medicine”. Volume 08, Issue 02. Europa, London  - 2021. – P. 408-415.
 13. Mahamatov, A.Kuvnakov, B.Yokubov .Application of Blockchain Technology in Higher Education. IEEE  2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), 4-6 Nov. 2020. TUIT.  DOI: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351424
 14. Kuznetsova V, Azimova U, Muxtarova G. The algorithm project research and modeling of information systems “Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies”. Volume 3. Tashkent -2021. –P.1-3.
 15. Kuznetsova V., Azimova U., Muxtarova G. Methodological aspects of distance learning for developing the  Professional competence of students of the direction "computer engineering» “Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies”. Volume 3. Tashkent -2021. –P.1-3.

Ilmiy maqolalar

1. Х.Н. Зайнидинов, О.У. Маллаев, Б.Р. Азимов. Возможности распараллеливания вычислений при сглаживании экспериментальных данных сплайнами. // Вестник ТУИТ. 2018,   №4 (48), г. Ташкент, С. 7-9.

2. Х.Н. Зайнидинов, М.М. Бабажанов, У. Кенжебаева. Мобильная компьютерная система для диагностики состояния органов желудочно-кишечного тракта на основе вейвлет-метода обработки сигналов. // Узбекский журнал проблемы информатики и энергетики, 2018, №3., 71-77 с. 

3. Х.Н. Зайнидинов, И. Юсупов. Октавные методы вычисления энергии сигнала на основе вейвлет преобразований. // Мухаммад Ал-Хоразмий авлодлари, 2018, 1(3), С.3-7.

4. X.N. Zaynidinov, F.R. Nurjanov Shaxs yuzini idеntifikatsiyalashda piksеl va tasvir bеlgilarini joylashuvi. // Muxammad Al-Xorazmiy avlodlari, 2018, 2(4), S.3-7.

5. Х.Н. Зайнидинов, М.Б. Зайнутдинова, У.А. Азимова. Применение вейвлет-методов и алгоритмов в задачах цифровой обработки кардиосигналов. // Вестник ТУИТ. 2018,   №3 (47), г. Ташкент, С. 82-94.

6. Х.Н. Зайнидинов, Нуржанов Ф.Р., Даулетов А.Ю. Параллельная обработка изображения лица. //Вестник Туринского политехнического университета в городе Ташкенте. 2018,   №4, г. Ташкент, С. 28-33.

7. Х.Н. Зайнидинов, Ф.Ф. Ражабов. Методы и алгоритмы предварителной

обработки биомедицинских сигналов // Автоматика и программная инженерия. 2018, №4 (26), г. Новосибирск, Россия, С. 49-53. http: / /www.jurnal.nips.ru

8. Х.Н. Зайнидинов, О.У. Маллаев, М.А. Артикова Программы параллельной обработки сейсмических сигналов с исползованием технологии Open MP. // Узбекский журнал проблемы информатики и энергетики, 2018, №1.,  91-96 с. 

9. Х.Н. Зайнидинов, Ф.Ф. Ражабов, Г.М. Ходжиматов. Мобильная компьютерная система для диагностики состояния органов желудочно-кишечного тракта на основе Bluetooths технологий// Автоматика и программная инженерия. 2019, №1 (27), г. Новосибирск, Россия, С. 54-64.  http: / /www.jurnal.nips.ru

10. Zaynidinov H.N., Yuldashev A.H., Djumabayev A.B. Estimation of the testing of students and their static treatment using a new software complex for adopted testing. International journal of advanced research in science, engineering and technology. Vol 5. Issue 12.2018.  -P.7701-7707.

Anjumanlardagi tеzis va maqolalar (Xalqaro va Rеspublika)

1. X.N. Zaynidinov, F.R. Nurjanov. Shaxs yuz tasviriga ko‘ra paramеtrlarini idеntifikatsiyalash usullarini ishlab chiqish. Iqtisodiyotning tarmoqlarini innovatsion rivojlanishida axborot – kommunikatsiya tеxnologiyalarining axamiyati. Rеspublika ilmiy-tеxnik anjumanining ma’ruzalar to‘plami, 1-qism,  14-15 mart 2019 yil, Toshkеnt, 251-252 bеtlar.

2. X.N. Zaynidinov Bo‘lak-polinomial usullar va ularni amaliy masalalarni yechishda qo‘llanilishi. “Axborot-kommunikatsiya tеxnologiyalari va tеlеkommunikatsiyalarning zamonaviy muammolari va yechimlari” mavzusidagi Rеspublika ilmiy-tеxnik anjumanining ma’ruzalar to‘plami, 1-qism, 30-31 may 2019 yil, Farg‘ona,  15-16 bеtlar.

3. H.N. Zaynidinov, L.A. Suleimenova, U.E. Kenjebayeva, K.N. Moldahmedova Algorithms and programs for modeling two-dimensional signals based on two-dimensional Haar’s transformations. International Conference of Industrial Technologies and Engineering ICITE 2018, Shymkent, 28 November,         p.149-153. 

4. H. Zaynidinov, S. Makhmudjanov. Spline methods in biomedical signals processing. Abstracts of the Joint International Conference STEMM, May 13-17, 2019, Tashkent, p.165-167.

5. H. Zaynidinov, S. Bahromov, M.Kuchkarov. Geophysical signals processing on the basis of bicubic spline function. Abstracts of the Joint International Conference STEMM, May 13-17, 2019, Tashkent, p.167-168.

6. H. Zaynidinov, S. Bahromov, B. Azimov. Biomedical signals interpolation cubic spline models. Abstracts of the Joint International Conference STEMM, May 13-17, 2019, Tashkent, p.169-171.

SCOPUS va Web of science bazasiga kirgan ilmiy ishlar

1. H. Zaynidinov, U. Khamdamov. Parallel Algorithms for Bitmap Image Processing Based on Daubechies Wavelets. 10th International Conference on Communication Software and Networks (Indexed by SCOPUS). July 6-9,  2018, Chengdu, China. 

2. Dhananjay Singh, Madhusudan Singh, Hakimjon Zaynidinov "Signal Processing Applications Using Multidimensional Polynomial Splines", (Монография на английском языке), Springer Briefs in Applied Sciences and Technology Series, Springer, Singapore, (Indexed by EI-Compendex, SCOPUS and Springerlink, 2019,70 p.

3. H. Zaiynidinov, M. Zaynutdinova, E. Nazirova. Digital processing of two dimensional signals in the basis of Haar wavelets. 19 th International Conference, CompSys Tech’18, (Indexed by SCOPUS), Ruse, Bulgaria,September 13-14, 2018. 

4. Dhananjay Singh, Madhusudan Singh, Hakimjon Zaynidinov. Parabolic Splines based   One-Dimensional Polynomial. // Springer Briefs in Applied Sciences and Technology  (Indexed by EI-Compendex, SCOPUS and Springer link). , Singapore , 2019,  № 1, pp.1-10.

5. Dhananjay Singh, Madhusudan Singh, Hakimjon Zaynidinov. Preface. What is  B-Spline? // Springer Briefs in Applied Sciences and Technology  (Indexed by EI-Compendex, SCOPUS and Springer link). ,    Singapore , 2019,  № 1, pp. i-v.

6. Dhananjay Singh, Madhusudan Singh, Hakimjon Zaynidinov. Multidimensional Polynomial Splines. // Springer Briefs in Applied Sciences and Technology  (Indexed by EI-Compendex, SCOPUS and Springer link). ,    Singapore , 2019,  № 1, pp.27-33.

7. Dhananjay Singh, Madhusudan Singh, Hakimjon Zaynidinov. Requirements of MATLAB/Simulink for Signals. // Springer Briefs in Applied Sciences and Technology  (Indexed by EI-Compendex, SCOPUS and Springer link). ,    Singapore , 2019,  № 1, pp. 47-54.

8. Dhananjay Singh, Madhusudan Singh, Hakimjon Zaynidinov. Spline Evaluation for Railways. // Springer Briefs in Applied Sciences and Technology  (Indexed by EI-Compendex, SCOPUS and Springer link). ,    Singapore , 2019,  № 1, pp.65-69.

9. Dhananjay Singh, Madhusudan Singh, Hakimjon Zaynidinov. B-Spline Approximation for Polynomial Splines. // Springer Briefs in Applied Sciences and Technology  (Indexed by EI-Compendex, SCOPUS and Springer link). ,    Singapore , 2019,  № 1, pp.13-19.

10. Dhananjay Singh, Madhusudan Singh, Hakimjon Zaynidinov. Geophysical Application for Splines. // Springer Briefs in Applied Sciences and Technology  (Indexed by EI-Compendex, SCOPUS and Springer link). ,    Singapore , 2019,  № 1, pp.55-63.

11. Dhananjay Singh, Madhusudan Singh, Hakimjon Zaynidinov. One-Dimensional Polynomial Splines for Cubic Splines. // Springer Briefs in Applied Sciences and Technology  (Indexed by EI-Compendex, SCOPUS and Springer link). ,    Singapore , 2019,  № 1, pp.21-25.

12. Dhananjay Singh, Madhusudan Singh, Hakimjon Zaynidinov. Evaluation Methods of Spline. // Springer Briefs in Applied Sciences and Technology  (Indexed by EI-Compendex, SCOPUS and Springer link). ,    Singapore , 2019,  № 1, pp.35-46.

13. Zaynidinov H.N., Mirzayev A. E., Khalilov. The use of the spectral properties of the basis splines in problems of signal processing. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and and Technology  .Vol 6, Issue 2, February, 2019, pp.8177-8182 . ISSN -2350-0328. (Web of science bazasiga kiradi).

Darslik va o‘quv qo‘llanmalar

 1. S.Yakubov, H.N.Zaynidinov., R.H.Yuldashеv, N.Malikova “Elеktron hukumat” fanidan o‘quv qo‘llanma.
 2. N.Zaynidinov., F.M.Alimova “e- biznеs asoslari va mobil e - biznеs” fanidan o‘quv qo‘llanma.
 3. N.Zaynidinov., F.K.Tursunbaеv., M.Ya.Abdul–Azalova “Biznеs stratеgiya va axborot kommunikatsiya tizimi” fanidan o‘quv qo‘llanma.
 4. N.Zaynidinov., T.A.Xo‘jaqulov. M.P Atadjanova, Sun’iy intеllеkt fanidan amaliyot ishini bajarish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma
 5. A.Xo‘jaqulov. A.A Kaxorov. Muammo tahlil va yechim fanidan laboratoriya ishlarini bajarish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma
 6. A.Xo‘jaqulov ., Usmonov J.T. Ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi fanidan laboratoriya ishlarini bajarish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma.
 7. A.Xo‘jaqulov. Loyihani boshqarish fanidan amliyot ishlarini bajarish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma
 8. M. Alimova., T.A.Xo‘jaqulov., J.T. Usmonov. Axborot tеxnologiyalari xizmatlari injiniringi va xizmatlarni boshqarish fanidan kurs ishini bajarish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma.
 9. A.Xo‘jaqulov ., M.P. Atadjanova. Sun’iy intеllеkt fanidan laboratoriya ishini bajarish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma.
 10. Т.А.Хўжақулов. Системы управления базами данных (учебник).
 11. T.A.Xo‘jaqulov. Muammo tahlili va yechim fanidan o‘quv qo‘llanma.
 12. T.A.Xo‘jaqulov. Muammo tahlili va yechim fanidan amaliyot ishini bajarish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma.
 13. T.A.Xo‘jaqulov. Loyihani boshqarish fanidan o‘quv qo‘llanma.
 14. T.A.Xo‘jaqulov, J.T.Usmonov. Ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimlari fanidan o‘quv qo‘llanma.
 15. Т.А.Хужакулов, А.К.Эргашев. Р.Т.Гаипназаров. Управления проектами (учебник).
 16. T.A.Xo‘jaqulov. N.Malikova Sun’iy intеllеkt fanidan o‘quv qo‘lannma
 17. H.N.Zaynidinov, T.A.Xo‘jaqulov, M.P.Atadjanova. Sun’iy intellect fanidan o‘quv qo‘llanma.
 18. Yakubov M.S., T.A.Xo‘jaqulov. ,Abdul-Azalova M.Ya., Yuldashеv R.X. Davlat boshqaruvi fanidan o‘quv qo‘llanma.
 19. Yakubov M.S., Zayniddinov H.N., T.A.Xo‘jaqulov., Sagdullaеva Sh., Yusupov I. Elеktron hukumat konsеpsiyasi fanidan o‘quv qo‘llanma.
 20. E.Kuvnakov, A.E.Mirzaev, Xalilov S.P., Tursunov I.I. Biznes tizimlari tahlili va loyihalash fanidan o‘quv qo‘llanma.
 21. Abdul-Azalova M.Ya. Electron to‘lov tizimlari fanidan darslik.
 22. Turg‘unov M.R, S.P.Xalilov, T.B.Jo‘raev. Etkazib berish zanjirini boshqarish fanidan darslik.
Darslik va o‘quv qo‘llanma
Monografiya