Axborot ta’lim texnologiyalari

Kafedra mudiri:

Zaripova Dilnoza Аnvarovna

Qabul vaqti: Dushanba-Juma (14:00-16:00)
Telefon: (0 371) 238-65-50

Axborot ta’lim texnologiyalari (Texnik ta’lim pedagogikasi) kafedrasi Ilmiy Kengashining qarori 2008 yil 29 may №5(972-son bayon), fakultetlar kengashlari qarorlari asosida Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektorining 2008 yil 27 iyun №550-01 son buyrug‘iga ko‘ra Axborot texnologiyalari fakultetining "Pedagogika axborot texnologiyalari va telekommunikasiyalar” fakultetining "Kasbiy ta’lim pedagogikasi” kafedralarini birlashtirish asosida tashkil qilingan.

Kafedra faoliyati 5350400 – “AKT sohasida Kasbiy ta’limi” yo‘nalishlari bo‘yicha bakalavr pedagog kadrlar tayyorlashga yo‘naltirilgan. Hozirda kafedrada zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar asosida ilg‘or o‘qitish usullarini keng joriy qilish borasida ish olib borilmoqda. Universitet professor – o‘qituvchilariga doimiy ravishda master klass o‘tkazilib boriladi.

Kafedra professor-o‘qituvchilari talabalarga mutaxassislikka kirish, ta’lim sifati, pedagogika - psixologiya, kasb ta’lim metodikasi, ta’lim texnologiyalari va boshqa umumkasbiy hamda ixtisoslikka yo‘naltirilgan fanlarni o‘qitish borasida katta tajribaga egalar, hamda bu borada doimiy ilmiy-uslubiy ishlar olib bormoqdalar. 

Bugungi kunda kafedra nomi "Axborot ta’lim texnologiyalari” nomi bilan faoliyat yuritmoqda. Kafedraga 2000-2009 yillarda t.f.n., dos. Sh.N. Akbarxadjaev, 2009-2010 yillarda t.f.d., prof. R.N. Usmanov, 2010-2012 yillarda p.f.d., prof. F.M. Zakirova, 2012-2017 yillarda t.f.n., dos. E.A. Migranova, 2019-2021 yillarda katta o‘qituvchi Delov To‘lqin Erkinovich rahbarlik qilgan.Pozilova Shaxnoza Xaydaraliyevna dosent 2021 yil 2 noyabrdan  2022-yil 5-yanvargacha Axborot ta’lim texnologiyalari kafedrasi mudiri lavozimida ish yurutgan. Zaripova Dilnoza Аnvarovna p.f.f.d., (PhD) 2022 - yil 5 yanvardan boshlab kafedra mudiri lavozimda ishlab kelmoqda.

Kafedra bakalavriat ta’lim yo‘nalishi:

 

 • 60611300 –AKT sohasida Kasb ta’limi

Kafedrada o‘qitiladigan fanlar:

Bakalavriatura:

Kredit tizimi uchun:

 • Ta’lim nazariyasi
 • Ta’lim psixologiyasi
 • LaTeX ga kirish
 • Pedagogika.Psixologiya
 • Ta’limda raqamli texnologiyalar
 • O‘quv reja, baho va baholash
 • Testalogiya

Ta’limda axborot texnologiyalari fanlaridan 4 kurslar uchun ayni vaqtda

 • Elektron o‘quv resurslarini yaratish texnologiyasi
 • Dasturlash tillarini o‘qitish nazariyasi va metodika
 • Kreativli kompetentlik va uni rivojlantirish usullari
 • O‘quv multimedia loyihalari
 • Ta’lim sifati va uni baholash tizimlari
 • Ta’limda mobil ilovalari
 • Ilmiy ta’lim
 • Ijodiy ta’lim

Psixologiya fanlari mashg‘ulotlari kafedraning yetuk professor o‘qituvchilari tomonidan olib borilmoqda. 

Ayni vaqtda kafedrada 3 ta dotsent, 1 ta professor, 5 ta katta o‘qituvchi va 1 ta assistentlar faoliyat olib boradi.

 

Kafedra professor-o‘qituvchilari:

 • Zaripova Dilnoza Аnvarovna - Kafedra mudiri dosent
 • Zakirova Feruza Maxmudovna p.f.d. professor
 • Zakirova Madina Rinatovna- p.f.f.d., (PhD)
 • Delov To‘lqin Erkinovich- v.v.b. Dosent
 • Salixova Muxayyo Shakirovna- katta o‘qituvchi
 • Yusupova Zamira Zaripovna- katta oʻqituvchi
 • Rasulova Nasiba - katta oʻqituvchi
 • Raxmonberdiyeva Gulzira- assistent
 • Xamrayeva Gulnoz Rustamovna- katta oʻqituvchi
 • Azimova Shoxista Saloxitdinovna.- katta oʻqituvchi

"Axborot ta’lim texnologiyalari” kafedrasi professor-o‘qituvchilarining chop qilgan Monografiyasi

 • Monografiya "Kompyuterli trenajer urgatuvchi tizimlar” E.A.Migranova, Sh.M.Gulyamov.
 • Развитие креативности преподавателя информатики высших образовательных учреждений, Электронный инновационный Вестник периодический журнал научных трудов 2018 № 3. С.41-47. www. elvestnik.com e-ISSN 2619 0907, Позилова Ш.

Kafedraning rivojlanishidagi hamkorliklar:

 • Janubiy Koreya universitetlari (KAIST, INXA);
 • Germaniya(Drezden texnika universiteti);
 • AQSh(Vebster universiteti);
 • Fransiya(Montebilard texnologik universiteti);
 • Rossiyaning etakchi universitetlari.

Kafedraning rivojlanishidagi soha korxonalari bilan hamkorliklar:

 • AK Uzbektelekom;
 • "UNICON.UZ” DUK;
 • UzInfokom;

Kafedra filiali ochildi. Multimediya umumta’lim fanlari dasturlash markazi;

Кафедра бўйича 2019-2020 ўқув йилида чоп этилган ўқув қўлланмалар.

 

1.      

Делов Т.Э.

Зарипова Д.А.

Ҳамроева Г.Р.

“Таълим тизимини бошқариш”

(ўзбек) (ўқув қўлланма)

24.12.2019

№ 6(131)

2.      

Делов Т.Э.

Захирова Н.Н.

“Таълимда мультимедиа иловалари”

 (ўзбек) (ўқув қўлланма)

2-қисм

24.12.2019

№ 6(131)

3.      

Позилова Ш.Х.

“Педагогогик дастури воситалар” (ўзбек) (ўқув қўлланма)

24.12.2019

№ 6(131)

4.      

Зарипова Д.А.

Ҳамроева Г.Р.

“Махсус фанларни ўқитиш методикаси” фанидан  ўқув қўлланма

24.12.2019

№ 6(131)

5.      

Расулова Н.

“Мультимедийные приложения в образовании ” фанидан ўқув қўлланма

24.12.2019

№ 6(131)

6.      

Гаибназаров С.

Делов Т.Э.

Зарипов Б.

Юлдашев С.

“Облачные технологии” фанидан ўқув қўлланма

23.06.2020

№ 9(134)

7.      

Гаибназаров С.

Делов Т.Э.

Зарипов Б.

“Облачные технологии” фанидан амалий машғулотлар ўтиш учун услубий қўлланма

23.06.2020

№ 9(134)

8.      

Зиядуллаев Д.Ш.

“Қиёсий таълим” фанидан ўқув қўлланма

29.01.2020

№ 8(133)

9.      

Зиядуллаев Д.Ш.

“Таълимда ахборот технологиялари” фанидан ўқув қўлланма

29.01.2020

№ 8(133)

 

2019-2020 ўқув йилида “Scopus” ва “Web of Science”базасига кирувчи илмий журналларидаги мақолалар.

 

1.                    

Позилова Шаҳноза

Хайдаралиевна, Каримов Акромжон Зайнобиддинович

“METHODS OF USING AUTHORING TOOLS IN THE FORMATION OF MEDIA-CREATIVE COMPETENCES OF FUTURE LAWYERS”инглиз тилида SCOPUS)

International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-1S,

 November 2019 (SCOPUS)

DOI: 10.35940/ijitee.A1092.1191S19

2.                    

Рахимова Севара Ғайратова,

Абдуллаев Дилмурод  Ғуломович,

Зарипова Дилноза Анваровна,

Кулдашева Наргиза Камолиддин қизи,

Эркинова Муслима Толибжон қизи,

Development of technical specifications for the mechanism of the trading system

International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 28, № 14, (2019), Р105-114 (SCOPUS) ISSN: 2005-4238 IJAST

Copyright ⓒ 2019 SERSC

3.                    

Позилова Шаҳноза

Хайдаралиевна

Development of creativity of learners in the courses of advanced training and retraining

(SCOPUS)

ICISCT 2019 (TUIT)

4.                    

Позилова Шаҳноза

Хайдаралиевна

Model of diagnostics and improvement of quality of preparation for professional activity based on integration of pedagogical and technical knowledge //

Journal of Studies in Science Education.

UPJ_5295_2019

(SCOPUS)

(Мақола қабул қилинган. Acceptance Letter иловада берилган)

5.                    

Позилова Ш.Х.

Расулова Н.Ю.

The role of creative education in the development of lifelong learning in an innovative society: ways to organizing

(SCOPUS)

Journal of Critical review.  ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 7, 2020.

P.379-383. DOI: http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.07.63

6.                    

Позилова Ш.Х.

Зайнутдинова М.И.

Юлдашев С.

Юсупова З.З.

Делов Т.Э.

Formation of ict competence of students of technical spezialnosti on the basis of project-based learning (for example, application programs)

Journal of Critical Reviews ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 4, 2020.

P. 379-383. (Scopus indexing қилинган)  http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.04.72

7.                    

Позилова Ш.Х.

Гаибназаров С.

Бекбаева Г.

Хамроева Г.

Сomprehensive approach to the development of a curriculum for bachelor’s in the direction "introduction to education" in credit system

Journal of Critical Reviews ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 4, 2020.

P. 384-387  (Scopus indexing қилинган)  http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.04.73

8.                    

Позилова Ш.Х.

Делов Т.Э.

Азимова Ш.

Рашидов Х.

Advanced training and retraining courses for teachers of higher education institutions in the republic of Uzbekistan during the quarantine period

(SCOPUS)

Journal of Critical Reviews ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 4, 2020.

P. 384-387  (Scopus indexing қилинган)  https://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.12.287

9.                    

Gaibnazarov S. Kusharov Z.

Turgunov T. Mengnorov A.

Econometric methods for solving problems of analysis and forecasting dynamics of yield of agricultural crops

"International economic journal" ga 2020 yil 20 mayda yuborildi. Ingland, Great Britan kvartil Q3.

(Maqola yaqin kunlarda chop etish rejalashtirilgan)

10.                 

Зарипова Д.А.

Захирова Н.Н.

METHODS OF USING "THE NETWORK BUMERANG" TECHNOLOGY IN TEACHING
"INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION" MODULE VIA A DIGITAL
EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Journal of Critical Reviews
ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 9, 2020DOI:http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.09.47

 

 2019-2020 ўқув йилида Халқаро илмий журналлардаги мақолалар.

 

1.       

Зарипова Дилноза Анваровна

Methods of Using "Network Bumerang" Technology in Teaching "Information Technologies in Education"Module Via Digital Educational Environment

Eastern European Scientific Journal

(ISSN 2199-7977) DOI 10.12851/EESJ201901 Düsseldorf - Germany  Internet: www.auris-verlag.de

E-Mail: M.Moneth@auris-verlag.de 219-221 бет

2.       

Зарипова Дилноза Анваровна

Efficiency of using “Network boomerang” technology for lectures on information technology in education for students of higher education in the condition of informatization of education

Еuropan Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Volume 7. Number 12 – 2019. Рart I. ISSN 2056-5852. Progressive Academic Publishing, 2019. – P 40-45.UK www.idpublications/org 

3.       

Зарипова Дилноза Анваровна

Development of technical specifications for the mechanism of the trading system

 International Journal of Advanced Science and Technology. - Vol. 28, № 14, (2019), Р105-114 (SCOPUS)

4.       

Юсупова З.З,

Actual problems of development of practical psychology in the conditions of Uzbekistan.

European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences  Volume 8 Number 2, 2020 Part II ISSN 2056-5852 Progressive Academic Publishing, UK www.idpublications.org (2) Part II, 50-55.

5.       

Юсупова З.З,

PSYCHOLOGICAL APPROACH TO TEACHING INFORMATION TECHNOLOGIES

SJIF Impact Factor: 6.260| ISI I.F.Value:1.241| Journal DOI: 10.36713/epra2016 ISSN: 2455-7838(Online) EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) Volume: 5 | Issue: 2 | February 2020 – Peer Reviewed Journal

 

2019-2020 ўқув йили кузги семестрида Халқаро конференциялардаги илмий тезислар.

 

1.       

Позилова Шахноза Хайдаралиевна

Criteria for evaluating the creativity of pedagogical staff of higher education institutions

// Минтақада замонавий фан, таълим ва тарбиянинг долзарб муаммолари (Электрон илмий тўплам). 2019.- №1, - Б. 64-75. (13.00.05 №24) 

2.       

Юлдашев Собир Джўраевич

ENGAGING AND EMPOWERING LEARNING THROUGH
TECHNOLOGY

V Международная научно-практическая конференция
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ВЫЗОВЫ ХХI века»

НУР-СУЛТАН– 12/2019

3.       

Юлдашев Собир Джўраевич

ROLE OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION SYSTEM

V Международная научно-практическая конференция
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ВЫЗОВЫ ХХI века»

НУР-СУЛТАН– 12/2019

4.       

Юлдашев Собир Джўраевич

DEFINING INFORMATION SECURITY

V Международная научно-практическая конференция
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ВЫЗОВЫ ХХI века»

НУР-СУЛТАН– 12/2019

5.       

Юлдашев Собир Джўраевич

THE SECURITY CONTEXT OF THE COMMUNICATION
INFRASTRUCTURE

V Международная научно-практическая конференция
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ВЫЗОВЫ ХХI века»

НУР-СУЛТАН– 12/2019

6.       

Юлдашев Собир Джўраевич

TYPE OF SECURITY THREATS AND ITS PREVENTION

V Международная научно-практическая конференция
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ВЫЗОВЫ ХХI века»

НУР-СУЛТАН– 12/2019

7.       

Захирова Нигора Нуритдиновна

“Подготовка молодёжи к выбору профессии с учетом его способностей, интересов и  условий на рынке труда”

V Международная научно-практическая конференция
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ВЫЗОВЫ ХХI века»

НУР-СУЛТАН– 12/2019»

8.       

Зайнуддинова Мавжуда Иргашевна

Использование нетрад иционных методов контроля знаний на уроках информатики

V Международная научно-практическая конференция
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ВЫЗОВЫ ХХI века»

НУР-СУЛТАН– 12/2019»

 

2019-2020 ўқув йилида Республика миқиёсидаги ОАК эътироф этилган илмий журналлардаги мақолалар

1.                    

Гаибназаров Султонмурод

Агроиқтисодий башоратлаш муаммоларини ҳал этишда математик моделлар.

Фан ва таълимни ривожлантиришда ёшларнинг ўрни Республика миқёсидаги илмий ва ИТК материаллари.   Тошкент,  _б.99-103, 2019

2.                    

Зиядуллаев Даврон Шамсиевич

Баҳолаш тизимларида бошқариш жараѐнини ифодаловчи моделлар қуриш ва алгоритмлар яратиш

Ўзбекистон Аграр фани Хабарномаси

4 (78) 2019. - Б171-176

http://www.agriculture.uz/publications

3.                    

Расулова Насиба Юсуфжановна

Электрон ўқув услубий мажмуалар мутахассислик фанларини ўқитишнинг янги воситаси сифатида

“Касб-хунар таълими” илмий-услубий, амалий, маърифий журнал

4.                    

Зарипова Дилноза Анваровна

Касбий таълим жараёнига таълим инновацияларини жорий этиш шартлари

Касб-ҳунар таълими. – Тошкент. 2019.- № 2.-Б. 2-4. (13.00.00; № 19)

5.                    

Хамраева Гулноз Рустамовна

Олий таълим муассасаси талабалари амалий машғулотларини олиб боришда  мультимедиали лойиҳадан фойдаланиш самарадорлиги

Замонавий таълим” журнали 2019 йил 9-сон, 98-101б.

6.                    

Зарипов Баходир

"Bulutli texnologiyalar" fa’nidan oracle vm virtualbox dasturi asosida virtual mashina yaratish mavzusida laboratoriya

mashg‘ulotini tashkil etish

Педагогика ва психологияда инновацилар, ISSN  2181-9513 Doi Journal 10.26739/2181-9513 журналида Тошкент 2020 й. 32-38 б.

7.                    

Азимова Шохиста Салохиддинова

Use of interactive methods for training students in innovative activities of education

Педагогика ва психологияда инновациялар, SI-2, 2020, 363-369-Б

 

2019-2020 ўқув йилида Республика миқиёсидаги конференциялардаги тезислар 

1.                    

Позилова Шахноза Хайдаралиевна

Кафедра доценти в.б. (PhD)

“Кредит таълим тизимида креатив ўқитишнинг афзалликлари ва усуллари”

«Юқори малакали мутахасис кадрларни тайёрлашда ўқитишнинг кредит тизимини қўллаш масалалари”. – ТАТУ, 2020. 

2.                    

Позилова Шахноза Хайдаралиевна

Кафедра доценти в.б. (PhD)

“Юқори малакали мутахассис-кадрларни тайёрлашда ўқитишнинг кредит тизимини қўллаш масалалари”

«Юқори малакали мутахасис кадрларни тайёрлашда ўқитишнинг кредит тизимини қўллаш масалалари”. – ТАТУ, 2020. 

3.                    

Гаибназаров Султонмурод

Кафедра доценти

Ta’limning kredit tizimida laboratoriya mashg‘ulotini o‘tkazishda Quartus II paketidan foydalanish masalalari

Юқори малакали мутахассис-кадрларни тайёрлашда ўқитишнинг кредит тизимини қўллаш масалалари. Республика илмий-услубий конференцияси маърузалар тўплами. II-ҚИСМ Тошкент 2020 ТАТУ. _69-71 бет.

4.                    

Гаибназаров Султонмурод

Кафедра доценти

Agrar ta’limda mobil ilovalaridan foydalanish metodikasi

“Ўзбекистон  ёшлари:  аграр  соҳа ривожида  менинг  ҳиссам”  мавзусидаги  иқтидорли  талаба-ёшлар,  магистрлар  ва  ёш  олимларнинг  3 - масофавий  илмий-амалий конференцияси. 15 июн 2020й. ___б.

5.                    

Зиядуллаев Даврон Шамсиевич

Кафедра доценти в.б.

THE DEVELOPMENT AND PROSPECT OF NEW TECHNOLOGY IN MODERN DISTANCE EDUCATION

«Масофавий таълим маконини такомиллаштиришда ахборот ресурслари ва технологиялари интеграцияси ва дидактик таъминоти» мавзусидаги республика миқёсидаги илмий конференция материаллари (19 март 2020 йил) – Т.: ТДПУ, 2020.

10-14 бетлар

6.                    

Юсупова З.З,

Катта ўқитувчи

Амалиётчи психолог ишининг қоидалари ва этик
тамойиллари

 

Oлий ва ўрта махсус таълим вазирлиги

тошкент давлат иқтисодиёт университети

олий таълим: муаммо ва
ечимлар
республика илмий-амалий конференцияси
илмий мақола ва тезислар тўплами
2020 йил 25 май

7.                    

Расулова Насиба Юсуфжановна

ассистент

Актуальные задачи организации самостоятельной работы в условиях кредитной системы обучения.

“Юқори малакали мутахасис кадрларни тайёрлашда ўқитишнинг кредит тизимини қўллаш масалалари”. – ТАТУ, 2020.

8.                    

Расулова Насиба Юсуфжановна

ассистент

Организация самостоятельной работы как инструмент мотивации студентов.

“Юқори малакали мутахасис кадрларни тайёрлашда ўқитишнинг кредит тизимини қўллаш масалалари”. – ТАТУ, 2020.

9.                 

Захирова Нигора Нуритдиновна

ассистент

“Рекомендации по автоматизации расписания занятий в кредитной системе

 

“Юқори малакали мутахасис кадрларни тайёрлашда ўқитишнинг кредит тизимини қўллаш масалалари”. – ТАТУ, 2020.

10.                 

Захирова Нигора Нуритдиновна

ассистент

“Роль системы кредитного образованияпри подготовке конкурентноспособных специалистов” 

“Юқори малакали мутахасис кадрларни тайёрлашда ўқитишнинг кредит тизимини қўллаш масалалари”. – ТАТУ, 2020.

11.                 

Захирова Нигора Нуритдиновна

ассистент

“Formal modeling of teaching process”

“Рақамли иқтисодиёт: иқтисодий ривожланиш тенденцияларини моделлаштириш ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш истиқболлари” Республика илмий-амалий конференцияси Илмий мақолалар ва маърузалар тўплами 2019 йил 2 декабр

Тошкент иқтсодиёт университети

12.                 

Зайнуддинова Мавжуда Иргашевна

ассистент

Кредит тизими ва пeдaгoгик фаолият

 

“Юқори малакали мутахасис кадрларни тайёрлашда ўқитишнинг кредит тизимини қўллаш масалалари”. – ТАТУ, 2020.

13.                 

Зайнуддинова Мавжуда Иргашевна

ассистент

Кредитная система образования требование времени

 

“Юқори малакали мутахасис кадрларни тайёрлашда ўқитишнинг кредит тизимини қўллаш масалалари”. – ТАТУ, 2020.

14.                 

Зарипова Дилноза Анваровна

Катта ўқитувчи

Таълимни самарадорлигини такомиллаштиришда кредит таълим тизимини ўрни.

 

“Юқори малакали мутахасис кадрларни тайёрлашда ўқитишнинг кредит тизимини қўллаш масалалари”. – ТАТУ, 2020.

15.                 

Зарипова Дилноза Анваровна

Катта ўқитувчи

Кredit tizimida innovatsion ta’lim texnologiyalaridan foydalanish afzalliklari

 

“Юқори малакали мутахасис кадрларни тайёрлашда ўқитишнинг кредит тизимини қўллаш масалалари”. – ТАТУ, 2020.

16.                 

Зарипова Дилноза Анваровна

Катта ўқитувчи

Axborot sohasidagi faoliyatni

huquqiy tartibga solishning metodologiyasi

Ўзбекистонда замонавий актларни татбиқ этиш муаммолари ва унда ахборотлашган иқтисодиётнинг ўрни бв-atex-2018-271 лойиҳаси доирасида ўтказилган илмий-амалий семинар

Ўзбекистонда рақамли (ахборотлашган) иқтисодиётнинг замонавий ҳолати. 29 ноябрь 2019 йил ,Тошкент 2019, 196-201б.

17.                 

Зарипова Дилноза Анваровна

Катта ўқитувчи

“Formal modeling of teaching process”

 

“Рақамли иқтисодиёт: иқтисодий ривожланиш тенденцияларини моделлаштириш ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш истиқболлари”

Республика илмий-амалий конференцияси Илмий мақолалар ва маърузалар тўплами 2019 йил 2 декабр

Тошкент иқтсодиёт университети

18.                 

Делов Тўлқин Эркиновия

Кафедра мудири в.в.б.

Janubiy Koreyada kredit tizimiga asoslangan talim jarayonini boshqarish (Jeju National Universiteti misolida)

“Юқори малакали мутахасис кадрларни тайёрлашда ўқитишнинг кредит тизимини қўллаш масалалари”. – ТАТУ, 2020.

19.                 

Делов Тўлқин Эркиновия

Кафедра мудири в.в.б.

Iqtidorli talabalarning intellektual salohiyati va tarbiyasida xalqaro tajribalarning oʻrni

 

“Юқори малакали мутахасис кадрларни тайёрлашда ўқитишнинг кредит тизимини қўллаш масалалари”. – ТАТУ, 2020.

20.                 

Зарипов Баходир

ассистент

Касб-таьлими йўналиши талабаларига амалий машғулотларни олиб боришда булутли технологияларидан фойдаланиш самарадорлиги

 

“Юқори малакали мутахасис кадрларни тайёрлашда ўқитишнинг кредит тизимини қўллаш масалалари”. – ТАТУ, 2020.

21.                 

Зарипов Баходир

ассистент

Кредит тизимида таълим жараёнини виртуаллаштиришда “вмwаре wоркстатион” ва “ораcле виртуалбох программаларининг афзаллклари“

“Юқори малакали мутахасис кадрларни тайёрлашда ўқитишнинг кредит тизимини қўллаш масалалари”. – ТАТУ, 2020.

22.                 

Зарипов Баходир

ассистент

Кредит таълим тизимида “internet of things” ва “cloud computing” ўрни

“Юқори малакали мутахасис кадрларни тайёрлашда ўқитишнинг кредит тизимини қўллаш масалалари”. – ТАТУ, 2020.

23.                 

Зарипов Баходир

ассистент

Таълим жараёнида ахборотни такомиллаштириш ва виртуализация технологиялари

“Юқори малакали мутахасис кадрларни тайёрлашда ўқитишнинг кредит тизимини қўллаш масалалари”. – ТАТУ, 2020.

24.                 

Зарипов Баходир

ассистент

Кredit ta’lim tizimida talabalar mustaqil ishlarini tashkil etishda «internet of things»dan foydalanish samaradorligi

«Иқтисодиётнинг тармоқларини инновацион ривожланишида ахборот-коммуникация технологияларининг

аҳамияти» мавзусида Республика миқёсида илмий-амалий конфренция материаллари. Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети

25.                 

Зарипов Баходир

ассистент

Тa’lim tizimida axborotni takomillashtirish va virtualizatsiya texnologiyalari

«Ўзбекистон Республикасининг автомобиль-йўл комплекси учун юкори малакали кадрларни тайѐрлаш: янги концепциялар ва замоновий ечимлар» анжумани

Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти 03.06.2020 й.

26.                 

Хамраева Гулноз Рустамовна

ассистент

“Кредит тизимида мутахассисларни тайёрлашда Мултимедиали лойиҳа асосида амалий машғулотларни олиб боришнинг самарадорлиги”,.

“Юқори малакали мутахасис кадрларни тайёрлашда ўқитишнинг кредит тизимини қўллаш масалалари”. – ТАТУ, 2020.

 

 "AXBOROT TA’LIM TEXNOLOGIYALARI” KAFEDRASI PROFESSOR O‘QITUVCHILARINING MUALLIFLIK GUVOHNOMASI VA PATENTI:

2019-2020 ўқув йилида ЭҲМ учун дастурлар гувоҳномаси

 1. Делов Тўлқин Эркинович,“Тарихий қадамжойларга виртуал саёҳат” дастури, №DGU 06964, 30.09.2019.
 2. Делов Тўлқин Эркинович, Kutubxona ishini avtomatlashtirish dasturi, №DGU 06965, 30.09.2019.
 3. “LCMS mobile” mobil ilovasi, №DGU 07255, 06.12.2019,Захирова Нигора Нуритдиновна.
 4. Захирова Нигора Нуритдиновна,“INTELEKTUAL O‘QITISH TIZIMI “mobil ilovasi, №DGU 20200264 18.03.2020.
 5. Зарипова Дилноза Анваровна,“Тармоқли бумеранг” технологияси дастури, №DGU 06697, 03.04.2019.
 6. Хамраева Гулноз Рустамовна, Электрон шартнома” мобил иловаси. №DGU 20190680, 27.06.2019
 7. Азимова Шохиста, Психологик тестлар 2020” mobil ilovasi, №DGU 2020 0265  18.03.2020.
 8. Зайнуддинова М.И.“Фибоначчи сонли қаторини ўрганиш дастури”,№DGU 2020 0265  18.03.2020.
 9. Юсупова З.З., Зарипов Б.Б.,“Психология 2019” мобил илова, DGU 87720 18.03.2020
 10. Юсупова З.З. “Обучающие преподавание общей психологии” мобильное приложение, DGU 20200052 13.01.2020.

 

Kafedra manzili: TATU, B blok, 4 qavat, 468 xona.